Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Wydarzenia

Firmy windykacyjne – Nowa regulacja wymusi konsolidację sektora

Resort sprawiedliwości przygotował projekt regulacji, która może mieć istotny wpływ na działalność polskich firm windykacyjnych. Prawdopodobnie całkowicie zmieni on oblicze branży. Jednym z proponowanych wymogów jest posiadanie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 20 mln zł. Obecnie taki poziom spełniają jedynie cztery firmy windykacyjne zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Na GPW w Warszawie w obrocie regulowanym i alternatywnym notowane są akcje spółek sektora – największy pod względem kapitalizacji jest Kruk.

Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło z pomysłem uregulowania sektora windykacyjnego. Resort planuje, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2023, czyli w perspektywie niespełna roku. Inicjatywa jest na wczesnym etapie legislacyjnym, gdyż resort dopiero przygotował projekt, niemniej losy regulacji mogą przykuwać uwagę inwestorów.

Pomysł jest wdrażany po to, żeby ucywilizować proces windykacji. Zdaniem Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości, w Polsce panuje w tej materii Dziki Zachód. Obecnie działalność windykacyjna odbywa się w ramach ogólnej zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Branża bywa postrzegana jako dość kontrowersyjna, czemu sprzyjają doniesienia mediów o wątpliwych praktykach stosowanych przez niektórych windykatorów.

Przejmujący reportaż o tym zjawisku znajdziesz tu: KLIK

 „[…] prywatny windykator – w aktualnym stanie prawnym – bez przeszkód może ingerować w prawa i wolności obywatelskie. Dopuszczać się np. takich działań, jak wykonywanie 2 tys. połączeń telefonicznych do danej osoby, zostawianie kopert w widocznych miejscach, oklejanie mieszkań, wchodzenie ludziom do domów i żądanie wyjaśnień. Tymczasem to naruszanie prawa do prywatności i miru domowego” – powiedział Marcin Warchoł w rozmowie z DGP.

To jedna strona medalu. Przy czym warto mieć na uwadze, że niepożądane przypadki nagłaśniane przez media, mogą nie być reprezentatywne dla oceny zjawiska jakości windykacji. Brak danych na temat tego, ile przypadków było wątpliwych na tle wszystkich działań.

Moralność finansowa Polaków

Nie należy jednak zapominać o drugiej stronie medalu. O tym, że windykacja dłużników jest potrzebna, żeby wspomóc zasadę dochowywania zobowiązań w obrocie gospodarczym. A z tym bywa różnie. Pokazuje to raport ZPF „Moralność finansowa Polaków 2021” – możesz się z nim zapoznać pod tym linkiem: KLIK

Jednym ze spostrzeżeń wypływających z raportu jest to, że na przestrzeni ostatnich lat pewnej erozji uległo oddawanie długów jako obowiązek moralny. Na pytanie „Czy zgadza się Pani/Pan z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym?” twierdząco w 2021 roku odpowiedziało 92% ankietowanych. Dla porównania 2016 roku odsetek wynosił 97%. Zatory płatnicze mogą prowadzić w skrajnych przypadkach do niezawinionych wstrząsów biznesowych. Mogą to być m.in. ograniczenia produkcji/świadczenia usług, zwolnienia pracowników, przymusowe restrukturyzacje czy nawet upadłości. Do tego nieterminowe regulowanie zobowiązań może wpływać też na wzrost kosztów finansowania bieżącej działalności „zdrowych” firm. Zyskuje to na znaczeniu zwłaszcza ostatnio, gdy od października 2021 roku RPP zainicjowała cykl podwyżek stóp procentowych. A to właśnie od nich w dużej mierze uzależnione są kredyty zmiennoprocentowe. Z badania przeprowadzonego przez FOR wynika, że udział kosztów związanych z obsługą przeterminowanych należności w kosztach ogółem, jest tym wyższy, im mniejsze jest przedsiębiorstwo.

Pomysł na ucywilizowanie windykacji

Zmian zawartych w projekcie ustawy o działalności windykacyjnej i zawodzie windykatora jest mnóstwo. W związku z tym, my skoncentrujemy się jedynie na najistotniejszych.

Działalność windykacyjną będzie mogła wyłącznie prowadzić spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokości co najmniej 20 mln zł. Według ostatnich danych rocznych GUS (na koniec grudnia 2020) branża skupiała 87 podmiotów. Z tego jedynie 23 firmy windykacyjne prowadziły działalność w formie spółki akcyjnej. Minimalny wymóg kapitału zakładowego dla spółki akcyjnej wynosi 100 tys. zł, a zatem niewiele. Można więc założyć, że wiele firm bez trudu mogłoby przejeść na tę formę prowadzenia działalności. Gorzej, że to nie wystarczy, zgodnie z projektem regulacji niezbędne będzie posiadanie 20 mln zł kapitału zakładowego. To już bardzo dużo, dla wielu, jeśli nie większości firm poza zasięgiem.

Oprócz tego niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia wydanego przez  ministra właściwego ds. gospodarki (obecnie minister rozwoju i technologii ) oraz wpis do prowadzonego przez niego Centralnego Rejestru Firm Windykacyjnych i Windykatorów. Rejestr ma być prowadzony online z dostępem dla każdego zainteresowanego.

Firmy windykacyjne – co może, a czego nie może windykator?

Reglamentowany ma zostać też zawód windykatora. Wykonywać go będzie mogła jedynie osoba niekarana, posiadająca licencję, zatrudniona w firmie windykacyjnej na podstawie umowy o pracę. Resort sprawiedliwości planuje ustalić minimum kwalifikacji merytorycznych i etycznych wymaganych do uzyskania licencji przez windykatorów.

Zabronione zostaną niektóre praktyki godzące w prywatność dłużników np. przesyłanie wezwań otwartymi kanałami, oklejanie mieszkań w taki sposób, aby sąsiedzi czy inne osoby miały wiedzę, że dana osoba podlega windykacji. Niedopuszczalne będzie „nachodzenie”, czyli wizyta windykatora u dłużnika bez zapowiedzi. Chodzi o to, że wizyty w miejscu zamieszkania dłużnika będą możliwe jedynie w przypadku, gdy wcześniej się je z nim uzgodni. Wyjątkiem jest sytuacja, że kontakt z dłużnikiem jest niemożliwy do nawiązania. Wówczas windykator będzie mógł odwiedzić tę osobę, ale też pod pewnymi warunkami. Niedopuszczalne będą wizyty windykatora w domu w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz w pozostałych dniach tygodnia w godzinach od 17 do 9. Ważną zmianą jest także ujednolicenie okresu przedawnienia roszczeń dla konsumentów i osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie dla prowadzących działalność gospodarczą termin przedawnienia wynosi 3 lata, a wobec konsumenta upływa po 6 latach. W myśl nowego pomysłu termin wyniesie 3 lata.

Firmy windykacyjne na giełdzie

W obrocie na polskim rynku regulowanym i alternatywnym jest notowane niespełna dziesięć firm windykacyjnych. Pod względem kapitalizacji niekwestionowanym liderem jest Kruk, którego wartość rynkowa przekracza 5 mld zł. Resztę firm dzieli od niego przepaść – pozostała ósemka jest warta nieco poniżej 900 mln zł.

Gdyby nowa regulacja zainicjowana przez resort sprawiedliwości została przyjęta przez parlament w niezmienionej formie, to dla niektórych z tych firm oznaczałoby kłopoty. Wyzwaniem dla niektórych mogłoby być sprostanie wymogowi kapitału zakładowego w wysokości minimum 20 mln zł. Obecnie jedynie Best spełnia to kryterium. Reszta spółek ma niższy kapitał zakładowy. Część z nich jest w stanie szybko uzupełnić kapitał. Dotyczy to wszystkich firm z rynku regulowanego.

O wiele gorzej sprawy się mają w przypadku podmiotów z NewConnect. O ile posiadane zasoby przez NPL Nova (dawna Pragma Inkaso) zdają się wystarczające do sprostania potencjalnym wymogom kapitałowym, to pozostałe z nich mogą mieć z tym problem. Chodzi o Kancelarię WEC, BVT i Ditix. Z ostatnich raportów okresowych wynika, że posiadane przez nie zasoby nie wystarczą do zwiększenia kapitału zakładowego poprzez podwyższenie wartości nominalnej (w ramach zwykłego podwyższenia kapitału) albo ze środków własnych (źródłem mogą być kapitały zapasowe lub rezerwowe).

Mogą one zatem spróbować pozyskać kapitał z emisji akcji. Prowadziłoby to do bardzo poważnego rozwodnienia (w szczególności przypadek BVT i Ditix). Mogłoby ono być na tyle duże, że o ile nie uczestniczyliby znacząco w tym procesie dotychczasowi kluczowi właściciele, to doprowadziłoby to do utraty przez nich faktycznej kontroli nad spółką.

Przypadek Ditiksu jest szczególny, ponieważ spółka ma unikalny model działalności. Z jednej strony zajmuje się windykacją – odzyskuje wierzytelności pieniężne nabywane na własny koszt. A z tym sobie chyba najlepiej nie radzi, gdyż w ostatnim raporcie kwartalnym przyznała, że odnotowała zmniejszenie aktywności biznesowej w tym segmencie. Z drugiej strony zajmuje się gamingiem. I ta druga noga biznesu jest dla niej priorytetem, a biznes odzyskiwania należności stracił na znaczeniu. Wskazuje na to choćby przyjęta nowa strategia rozwoju. W zeszłym roku firma ogłosiła, że planuje wydać w okolicach czerwca 2022 roku grę opartą na komiksie Kajko i Kokosz. Produkcja ma być dostępna na urządzeniach z Androidem i IOS. Gdyby produkcja okazała się sukcesem, to wówczas tym łatwiej byłoby porzucić biznes windykacyjny.

Infografika 1 – Podstawowe parametry spółek windykacyjnych z rynku regulowanego i alternatywnego (w mln zł)

Firmy windykacyjne

Źródło: obliczenia własne na podstawie raportów spółek, stooq.pl i biznesradar.pl

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany doprowadzą do istotnych przeobrażeń branży windykacyjnej. Ograniczą liczbę podmiotów zajmujących się tą działalnością, a zatem należy spodziewać się procesów konsolidacyjnych w sektorze. Skorzystać na tym mogą zwłaszcza firmy notowane na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Utrudnienie „twardej windykacji” (np. kontrowersyjne praktyki wywierania presji na dłużniku lub ograniczenie odwiedzin) doprowadzi do tego, że o wiele istotniejsza stanie się „miękka windykacja” (perswazja za pomocą bardziej koncyliacyjnych działań). Wyzwaniem dla branży może okazać się skrócenie terminu przedawnienia dla konsumentów. Część firm wypadnie z sektora. Może to oznaczać tymczasowy wzrost „wymuszonej” podaży sprzedawanych wierzytelności oraz obniżyć koszt nabywanych portfeli długu przez pozostałe na rynku podmioty. Zmniejszenie konkurencji w dłuższym terminie może też wiązać się ze spadkiem kosztów transakcji. Odczuje to m.in. sektor bankowy, pożyczkowy, telekomunikacyjny, ale akurat to będzie korzystne dla giełdowego sektora windykacji wierzytelności.

Infografika 2 – Zmiana procentowa kursów akcji spółek windykacyjnych na rynku regulowanym GPW w Warszawie w ostatnim roku

Firmy windykacyjne

Źródło: TradingView


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

mizarro The Best : " zmiana kursu o 10 punktów procentowych spowodowałaby zmianę inflacji o 1 procent i dużo i mało ... " puk puk w niemalowane
kriss1975 Kam jutro oczekuje Zełenskiego w bluzie z napisem lubawa the best
Bartas_Gda (r) [USA/makro] wyniki podało 3MMM i z raportu "We expect macroeconomic challenges to persist in 2023," Roman continued. "Our focus is executing the actions we initiated in 2022 and delivering the best performance for customers and shareholders. Based on what we see in our end markets, we will reduce approximately 2,500 global manufacturing roles ? a necessary decision to align with adjusted production volumes."
kriss1975 Dzikun oj tam to jest perła , nie nadaremno ma tytuł the best
bronas16 Piasku mam the Best typy
space Ed a to jeszzce spójrz na te obligacje kruk i best indeksowane wiborem
Ed dlatego KRUK i BEST już zaciera rączki
Przemek (r) Dzikun ewentualnie jeszcze z branży windykacyjnej Vindexus wygląda bardzo dobrze i może generować dalsze wzrosty wyników finansowych w kolejnych kwartałach
Przemek (r) space rozumiem odnośnie Kruk a co napiszesz o Vindexus ?
Sal Natomiast Vindexus stanął się patrzy na opór
Sal Przemek jaki zasięg na Vindexus po przełamaniu oporu ?
Przemek (r) Vindexus coraz bliżej ponownego przetestowania oporu na poziomie 8 zł. Wykres wygląda pozytywnie.
pol91 VINDEXUS po trzech kwartałach 23 mln zysku (kapitalizacja obecna 90 mln) - warto jutro kurs obserwować, c/z w okolicach 3,8
Sal Vindexus robi swoje
Sal kriss1975 cieszę się, że Vindexus też Ci się spodobał
Sal Paweł popatrz jeszcze na Vindexus. Kruk poszedł ciągu roku 120 procent, oni niecałe 40 proc. Powinni nadrobić jak wczoraj Bumech do JSW https://stooq.pl/q/?s=vin&d=20210903&c=1y&t=l&a=ln&b=0&r=kru
kriss1975 bronas16 bow i nie tylko on jest teraz mocno grany przez spekułe z racji mody i takie ruchy to moim zdaniem standard , zobacz co sie działo rok temu jak covid był the best niektóre robiły up w tydzień 200% , a za dwa tygodnie były juz poniżej startu
tomciu The cannabis industry plans to develop AI that can optimize your experience and recommend the best product based on genetics, lifestyle or other variables https://t.co/rFqyhoMVYH
Pjotr Bloomberg is the best, thanks.
lion83 Polecam wszystkim gpwatak.pl Is the best !
Dzikun nemooo czyli w skrócie BEST ECONOMY EVER :D
nemooo also coming back in record numbers. We are leading the World in Economic Recovery, and THE BEST IS YET TO COME!
krzysieksisiek W odpowiedzi do @realDonaldTrump ...also coming back in record numbers. We are leading the World in Economic Recovery, and THE BEST IS YET TO COME!
Bartas_Gda (r) XTB ma 1 miejsce w australi i 170k klientów "XTB ? Best CFD Broker in Australia 2020 Overall. Trusted by 170,000 Clients. Listed on the stock exchange."
lion83 XTB ? Best CFD Broker in Australia 2020 Overall. Trusted by 170,000 Clients. Listed on the stock exchange.
krzysieksisiek Trump Stock Market up BIG, DOW crosses 25,000. S&P 500 over 3000. States should open up ASAP. The Transition to Greatness has started, ahead of schedule. There will be ups and downs, but next year will be one of the best ever!
Dolar ED...Miedziak the best moze dzis widly
h3rlitz THIS IS A GREAT PRESIDENT, REALLY GREAT, THE BEST YOU'VE SEEN!
h3rlitz "It's a good deal, a very good deal, probably the best deal in our HISTORY!"
karkalis kriss1975 ja mam best ever miesiac, marzec był u mnie epicki:)
tomcio03 Kozineczka the best, wróć
Batman Błażej (a) całość na dax wygląda jak ruch korekcyjny. Na sp500 wątpię by ta okolica zostala wybita za 1 razem tym bardziej ze dzis final trade dealu. Osobiscie uwazam jak posalem wczoraj ze Trum tweetnie. ,,Chińczycy sa niesamowici i sa moimi best friends ale roznimy sie w kilku kwestiach i deal jeszcze nie teraz
Przemek (r) Błażej (a) jak kruk ruszył to może vindexus zakończy korektę
Gitaroszewc "To everyone, regarding the release date; we are aware that there have been some delays with informing you all about it. We want to be sure of it and do it professionally so we are able to give you the most accurate information possible. We have scheduled a "news" post to be made next week on both Steam and Discord. This news post will consist of brand new media, information and most importantly the release date! information. We would like to take this time to thank you all for your patience and commitment in this journey - because of this we have learnt that we will not be content with just a "good game" but strive to deliver the very best game possible. The Mr Prepper community is by far the greatest and is making us all very proud and fuels our motivation towards the project! Thank you for being with us, preppers!"
karkalis Niesamowite: w US w księgarni można kupić PAPIEROWA książkę pt. "The 100 Best Stocks to Buy in 2019" i to jest edycją co roku wydawana:D niezły maja tam rynek kapitałowy:)
Siano czesc jak widzicie Vindexus?
ttrader VINDEXUS - ta sama historia co MDG. Juz wczesniej byk probowal sie wybic ponad chmure bessy, ale nie udalo sie. Cofka i jeszcze jedna proba. Nie podoba mi sie jedynie ze ADX jest nad DMI+ (linia popytu) i DMI ? (linia podaży). Powinno byc tak jak na MDG, czyli pod DMI+/DMI-
andrzej641104 Ciekawie technicznie zaczyna wyglądac VINDEXUS
cooper VAR dziś słabo, co nie dziwi bo spekulanci zrealizowali zyski na wieść że gra przesunie się w terminie. Jednak to tylko z pozoru "słabe" info i kurs pewnie niebawem będzie wyżej. VAR bowiem od m-cy poszukiwał odpowiedniego partnera do wydania BeeSimulator. "Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą BIGBEN gracze na całym świecie nie tylko będą mogli się cieszyć większą i bardziej rozbudowaną wersją Bee Simulatora dostępną na wszystkich wiodących platformach jeszcze w tym roku, ale także otrzymają szansę zakupu pięknego, pudełkowego wydania gry!" Bigben Interactive z siedzibą w Lesquin Cedex, (Francja) to doświadczony wydawca, umowa z nim obejmuje wydanie i marketing gry. Bigben Interactive zajmie się także globalną dystrybucją pudełkowej wersji gry. Debiut końcem roku to również okres świąteczny co ma zapewnić lepszą premierę. "- Nasz zespół obecnie szlifuje wersję beta gry, która jest już rozbudowana o nowe funkcje i mechaniki oczekiwane przez graczy m.in. podczas naszego udziału w targach. Zgodnie z zapowiedziami wprowadziliśmy także zróżnicowane poziomy trudności rozgrywki dla dzieci i dorosłych, tak by przyciągnąć do gry jak największe grono graczy. Przed nami trudny i żmudny etap portowania i certyfikacji gry na konsole. ? uzupełnia Łukasz Rosiński". Zgodnie z zapowiedziami gra ma być dopracowana i zapięta na ostatni guzik. Gra będzie dostępna w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim, ale rozważane są także kolejne języki. Warto dodać, że w październiku ubiegłego roku Bee Simulator otrzymała nagrodę Game Connection Europe 2018 Development Awards w kategorii Best Social Game - będąc jednocześnie jedynym studiem z Polski nominowanym do nagrody!
andrzej64 BLOOMBERG TV Stocks have best day since 2009
leon Bananie uszanowany, gratulacje, jesteś dziś the best market in Europe !
Mikesz w best sellerach jest na 7 miejscu
Mikesz na steam w "nadchodzace popularne" PD jest drugie ciekawe jakie miejsce max zajmie na liscie best sellerow
karkalis Michał masz rację, tylko czasami człowiek potrzebuje dużo czasu aby dojrzeć do decyzji i zacząć używać best practice
kuna arthas9182 teraz sprawdzilem ML 1 Agony 2 steam Best masz racje recenzje robia złom robotę
leon Przemek (r) masz rację z vindexus, i wczoraj taki piękny zielony ogon, ale zagrywanie w takich miejscach jest ryzykowne, w sensie sl jest nisko, jeśli ma być bezpiecznie
Przemek (r) vindexus idealny strzał na dzisiaj szkoda że przegapiony
Zaba best pokazał ładne wyniki q1 co może byc wskazówką jak mógł radzić sobie kruk
Asia Vindexus jeszcze dziś poprawil wynik
Przemek (r) nie wiem czy ktoś obserwuje Vindexus to dzisiaj mamy ładne odreagowanie
leon The best of blue chips :)
Przemek (r) vindexus fajny zjazd pod dt
leon Przemek dokładnie, the best :)
Przemek (r) leon lightman is the best :)
leon Błażej pewnie, ze każdy się myli, mniej lub bardziej, i przecież on się do tego przyznaje, nie mówi, że jest the best. Ma pewną koncepcje, i na pewno dużo doswiadczenia, zaczynał, o ile dobrze pamiętam, w 1997 roku, sporo stracił na GPW na akcjach, póżniej na kontraktach , następnie chyba trzy razy wyzerował rachunek na FX, najwazniejsze, że się cały czas uczy,wyciąga wnioski, i jest głęboko świadom, że najważniejsza jest psychologia. Ograniczanie strat jest kluczem, i też tak uważam. Gość może tylko wygląda na jakiegoś młokosa, ale naprawdę ma duże doświadczenie, i ma prawie 40 lat, a wielu pewnie myśli, że ma dwadzieścia pare. I co mi się jeszcze podoba, sięga do źródeł, bo de fact od XIX w. nic się nie zmieniło, psychologia jednostki i tłumu jest taka sama, i długo taka pozostanie. Mi osobiście najbardziej podoba się jego nacisk na psychologie, i jeśli ktoś kiedyś dużo stracił na rynkach, to o ile tego nie zrozumie, będzie się o nim mówiło w czasie przeszłym dokonanych. Ja osobiście sporo straciłem na giełdzie, i wiem, ze strategia jest drugoplanowa, a wszyscy zaczynają od strategii ponieważ jest ona namacalna, psychologia zaś nieuchwytna. Sposobów zarabiania na giełdzie jest multum, sposobów tracenia, bardzo niewiele.
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK