Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Grudzień 2023
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Wydarzenia

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

GPWATAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, REGON 387951250, NIP 8513256016, ul. Rostocka 152, 71-771 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000878948 – Operator portalu inwestycyjnego gpwatak.pl jako Administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest świadom potencjalnych zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych w sieci internetowej.

Korzystanie z niektórych usług portalu gpwatak.pl często wiąże się z koniecznością podania danych osobowych.

Szanujemy Twoją prywatność i z tego też powodu przedstawiamy naszą polityką prywatności dotyczącą przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Z poniższych informacji dowiesz się szczegółowo, jakie dane przetwarzamy i w jakim celu. Już teraz możemy napisać, że głównie są to dane wymagane w ramach rejestracji konta oraz przy zakpupie dostępu Premium. Mimo pobierania jedynie tych danych, dowiesz się również, że są one rzetelnie chronione (protokół SLL).

Jakie dane zbieramy?

Portal gpwatak.pl świadczy usługi określone w Regulaminie. W związku z powyższym zbieramy dane w sposób aktywny (dane osobowe podawane przez Użytkowników) i bierny (zbierane automatycznie przez serwer).

 a) Dane podawane przez Użytkowników

Z usług „Typy czytelnika” oraz „Shoutbox” możesz korzystać po dokonaniu rejestracji. Dostęp do strefy Premium oraz wykupienie adekwatnej analizy technicznej bądź finansowej wymaga dodatkowo zatwierdzenia zamówienia oraz płatności. W ramach rejestracji konta konieczne jest jedynie podanie loginu oraz adresu e-mail. Przy zamówieniu płatnych usług należy podać login, adres e-mail oraz imię i nazwisko. Przy płatności będą pobierane również dane związane z płatnością (m.in. numer konta bankowego).

b) Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie automatycznie są zbierane dane dotyczące tych wizyt przez nasz serwer lub programy służące do analizy zachowań (tradycyjny web analytics), w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez Operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z naszych stron internetowych i usług.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Przekazane przez Ciebie dane osobowe wykorzystujemy jedynie w celu prawidłowego wykonania usług, z których korzystasz lub zamierzasz korzystać. W szczególności podawane przez Ciebie dane są wykorzystywane w celu rejestracji i logowania, obsługi złożenia zamówienia na wybraną usługę (analiza bądź dostęp Premium), obsługi płatności oraz do kontaktu e-mailowego. Na e-Mail między innymi są wysyłane notyfikacje w przypadku wywołania kogoś na Shoutbox oraz jest wykorzystywany do marketingu. Adres email przetwarzamy w celu wysyłania newsletterów. Dane zbierane automatycznie wykorzystujemy również w celach statystycznych, aby uzyskać informację m.in. o ilości odwiedzających nas czytelników.

W pozostałym zakresie Twoje dane mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np. organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych (oczywiście nigdy to się jeszcze nie zdarzyło, ale jako prawnicy musimy Was o takiej możliwości poinformować).

Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ROO. Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania naszej strony. W związku z tym nie ma możliwości sprzeciwu ze strony osoby zainteresowanej.

W przypadku kontaktu drogą elektroniczną możemy żądać podania danych osobowych i w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt. W takim przypadku również podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest nasz uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej ze świadczeniem usług Administratora.

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, w szczególności zamówienia u nas  płatnych usług, dane Twoje (email, imię i nazwisko oraz numer konta bankowego) są przetwarzane z uwagi na niezbędność wykonania umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Ponadto możemy przetwarzać dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionych interesów w celu oferowania, podnoszenia jakości oraz rozwoju naszych usług i produktów, komunikacji marketingowej i reklamy, zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, zwalczania oszustw i nadużyć lub jeżeli jest to konieczne do ustalenia i ochrony naszych praw lub dochodzenia roszczeń. Newsletter i inna komunikacja marketingowa jest wysyłana na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgodę na wysyłanie newsletterów możesz wycofać w każdej chwili wysyłając do nas krótki email.

Przetwarzamy także dane osobowe na podstawie i w ramach obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Pliki „cookies” / „ciasteczka”

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów WWW oraz obsługi logowania.

Strona gpwatak.pl wykorzystuje ciasteczka do optymalizacji korzystania ze strony internetowej w celu przyspieszenia wyświetlenia się witryny. Ponadto używa ich w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

W związku z usługami świadczonymi przez nas wymagającego przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, agencjom marketingowym oraz firm obsługujących płatność (Przelewy24).

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

Okres przetwarzania danych zależy od celu przetwarzania, a ponadto może wynikać z przepisów, jeśli stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie wskazanego okresu dane będą nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Czy przetwarzamy Twoje dane do automatycznego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie)?

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat danej osoby. Nie dokonuje się oceny osobistej ani oceny danych dla celów marketingowych lub tworzenia profilu. Adres IP nie jest zapisywany w tym kontekście. Nie przetwarzamy więc Twoich danych do automatycznego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie.

Zmiana, poprawianie, usuwanie danych osobowych

Zapewniamy Tobie swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie. Dane osobowe w postaci e-mail możesz zmienić po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w polu „Profil” / „Edycja Profilu”. W każdym jednak przypadku wszelkie informacje odnośnie dostępu, zmiany, poprawiania oraz usuwanie swoich danych osobowych uzyskasz kontaktując się z nami: kontakt @ gpwatak.pl. Usunąć konto wraz z danymi możesz wysyłając krótką wiadomość na podany wyżej adres mailowy.

Zabezpieczenie danych osobowych

W celu zminimalizowania zagrożeń jakie wiążą się z nieuprawnionym dostępem do zbiorów danych osobowych dokładamy starań, aby zapewnić właściwy poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Waszych danych osobowych. W tym celu korzystamy w szczególności z płatnego, szyfrowanego protokołu SSL

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:

a) Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych – po uzyskaniu zgłoszenia przekazujemy informacje o przetwarzaniu Twoich danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotom, którym są ujawniane i planowanym terminie ich usuwania.
b) Prawo do sprostowania danych – na Twoje żądanie usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych ewentualnie uzupełniamy je w przypadku, kiedy są niekompletne;
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
d) Prawo uzyskania kopii danych – przekazujemy kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane, a w przypadku kolejnego wniosku o wydanie kopii dokumentów, poinformujemy o konieczności dokonania opłaty zależnej od ilości wykonanych kopii.
e) Prawo usunięcia danych – na Twoje żądanie usuniemy dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żądanego z celów, dla których zostały zebrane.
f) Prawo do przenoszenia danych osobowych – wydamy dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po naszej stronie jak i innego podmiotu.
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – osoba, której dane osobowe są przetwarzane u nas może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
h) Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie.
i) Prawo do skargi – osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
j) Prawo do cofnięcia zgody – w przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie udzielonej zgody, osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili cofnąć , co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;
k) Prawo do bycia zapomnianym – masz prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a my mamy wtedy obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane osobowe. Obowiązek ten powstaje, gdy zachodzi jedna z poniższych sytuacji: Dane osobowe nie są już nam niezbędne; została cofnięta zgoda na przetwarzanie danych osobowych; osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw co do ich przetwarzania; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Wniosek o którym mowa powyżej można złożyć w formie pisemnej na nasz adres siedziby lub mailowo na: kontakt @ gpwatak.pl. Odpowiedz zostanie udzielona w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji gdy wniosek zostałzłożony w formie e-mailowej i zażądano przekazania odpowiedzi w formie e-mailowej w terminie 1 miesiąca odwpłynięcia wniosku. Mamy prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym Ciebie, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.

Administratorem danych jest:

GPWATAK sp. z o.o.

ul. Rostocka 152

71-771 Szczecin

kontakt @ gpwatak.pl

 

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK