Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Wydarzenia

Formacje techniczne liniowe

Formacje techniczne liniowe na giełdzie

Formacje techniczne na giełdzie, to nierzadko wielotygodniowe, czy nawet wielomiesięczne sklepiska sesji (poniżej przedstawione w postaci świec), które chcą nam coś powiedzieć. Podczas analizy technicznej formacji liniowych nieodłączonym elementem oprócz świec jest wolumen. Jeżeli wolumen jest inny, niż przewiduje to książkowa definicja, to nie możemy mówić o typowej liniowej formacji. Wtedy też mówimy np. o a’la formacji trójkąta zniżkującego. Formacje bazują na psychologii zachowań ludzkich, zachowania stadnego.

Baza

Formację bazy cechuje długi okres kształtowania oraz wąski zakres cen – im dłuższa konsolidacja, tym mocniejsze wybicie. W trakcie tworzenia formacji wolumen jest stały i nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Moment wybicia powinien nastąpić na podwyższonym obrocie.

Chorągiewka

Formacja chorągiewki powstaje około trzy tygodnie i przypomina trójkąt symetryczny. Podczas tworzenia się formacji wolumen powinien maleć, a w momencie przebicia dolnego bądź górnego ograniczenia, wolumen powinien wyraźnie wzrosnąć. Sygnał kupna jest wtedy, gdy kurs wyjdzie nad górne ograniczenie formacji.

Flaga

Formacja flagi powstaje około trzy tygodnie i przypomina mały kanał zniżkujący bądź boczny. Podczas tworzenia się formacji flagi wolumen powinien maleć, a w momencie wybicia powinien zdecydowanie wzrosnąć. Sygnał kupna tworzy się po przebiciu górnego ograniczenia formacji.

Kanał zniżkujący

Formacja cechuje się wyznaczeniem nowych, niższych dołków i szczytów w sposób taki, że możliwe jest połączenie szczytów i dołków linią trendu. Wolumen wzrasta podczas tworzenia nowych dołków oraz spada podczas wzrostów. Formacja traci swój negatywny wydźwięk, gdy dojdzie do wybicia nad górne ograniczenie kanału.

Kanał zwyżkujący

Formacja cechuje się wyznaczeniem wyższą sekwencją dołków i szczytów w sposób taki, że możliwe jest połączenie szczytów i dołków linią trendu. Wolumen wzrasta podczas tworzenia nowych szczytów oraz spada podczas spadków . Formacja traci swój pozytywny wydźwięk, gdy dojdzie do wybicia nad górne ograniczenie kanału. Jeżeli dojdzie do wybicia nad górne ograniczenie kanału

Klin zniżkujący

Formacja należy do prowzrostowych, ale podobnie do kanału zniżkujący tworzy sekwencję niższych dołków i szczytów. Głównymi różnicami są kształt klina, krótszy czas kształtowania (ok. 3 mc) oraz malejący wolumen do momentu wybicia. Do wybicia dochodzi w momencie pokonania górnego ograniczenia klina na podwyższonym wolumenie. Bardzo często kurs wraca później do miejsca wybicia, po czym kontynuuje ruch wzrostowy.

Klin zniżkujący rozszerzający się

Podobnie jak w przypadku standardowego klina zniżkującego, mamy tutaj do czynienia z sekwencja niższych dołków i szczytów, aczkolwiek w lekko zmodyfikowanej konstelacji. Także tutaj najważniejszym momentem jest wyjście nad poprzedni lokalny szczyt przy wzmożonym obrocie.

Luka bessy

Luka cenowa, bessy czy też okno bessy, to formacja prospadkowa, która mówi nam, że podaż chce pozbyć się papierów za wszelką cenę. Konsekwencją luki bessy są przynajmniej średnioterminowe spadki, a w przypadku powrotu do wzrostów w przyszłości, to właśnie luka bessy będzie przyczyną ewentualnych problemów działając jako opór. Wolumen z dnia formacji powinien wyraźnie wzrosnąć.

Luka hossy

Luka hossy, to formacja prowzrostowa, która jest szklanym odbiciem luki bessy. Rynek mówi nam jasno, że kupujących jest więcej od sprzedających, przez co na wykresie tworzą się nowe (lokalne) szczyty. Konsekwencją formacji są przynajmniej średnioterminowe wzrosty, a w przypadku powrotu do spadków, luka hossy będzie bronić swojego poziomu jako wsparcie. Wolumen z dnia formacji powinien wyraźnie wzrosnąć.

Podwójne dno

Formacja przypomina literę “W” i cechuje się tym, że kurs dwukrotnie schodzi do bardzo zbliżonych minimów (drugie minimum może być wyższe od pierwszego), a pomiędzy minimami utworzył się lokalny szczyt, którego wybicie będzie realizacją formacji. Wolumen często jest najwyższy podczas tworzenia pierwszego dołka, po czym maleje, a przy realizacji formacji ponownie wzrasta.

Podwójny szczyt

Formacja podwójnego szczytu wygląda jak litera “M” i należy do formacji prospadkowych. Formacja składa się z dwóch szczytów oraz oddzielającym je minimum. Formacja realizuje się, gdy kurs po ustanowieniu drugiego szczytu zniżkuje pod lokalne minimum. Analiza wolumenowa wskazuje, że podczas tworzenia się szczytów dochodzi do najwyższych obrotów, a moment wybicia dołem, to kulminacja obrotów.

Podwójny szczyt fałszywe wybicie

Kurs po tymczasowej realizacji formacji M wraca nad lokalne minimum i tworzy tym samym bardzo silny sygnał kupna, anulując tym samym prospadkową wersję formacji.

RGR

Formacja prospadkowa, która tworzy się w dojrzałym trendzie wzrostowym. Formacja składa się z czterech punktów: (1) ramienia, (2) głowy, (3) ramienia oraz (4) szyi. Przebicie linii szyi (czerwona linia) zwiastuje realizację formacji, tudzież zysków i rozpoczęcię przynajmniej średnioterminowych spadków. Układ wolumenu powinien przy utworzeniu lewego ramienia konsekwentnie spadać, a przy przebijaniu czwartego punktu, powinien ponownie wzrosnąć.

Trójkąt zniżkujący

Formacją składa się z dolnej krawędzi, która jest linią poziomą oraz z górnego ograniczenia, która jest linia zniżkująca. Formacja nie ma jednoznacznie określonego charakteru, stąd też sygnał sprzedaży tworzy się po przebiciu dolnej krawędzi, a sygnał kupna, po przebiciu górnego ograniczenia. Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć, a w momencie wybicia powinien wzrosnąć.

Trójkąt zwyżkujący

Formacja podobnie do formacji trójkąta zniżkującego nie ma określonego charakteru, mimo że tendencja ruchu jest wzrostowa. Sygnał kupna tworzy się po wybicia górą przez opór, a sygnał sprzedaży tworzy się po przebiciu dolnego ograniczenia. Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć, a w momencie wybicia powinien wzrosnąć.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK