Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Październik 2020
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Dodaj wydarzenie
Dodaj wydarzenie +

Obligacje korporacyjne dały największe zyski – raport IRR Quarterly (cz. IV)

Dług korporacyjny okazał się bardziej zyskowny niż dług skarbowy w trzecim kwartale. TBSP.Index odnotował symboliczny zysk w złotym, ale różnice kursowe doprowadziły, że indeks zmienił się o 3 proc. w dolarach. Inwestorzy wciąż stawiali na obligacje korporacyjne wysokiego oprocentowania (HY – high yield). Banki centralne przeszły z fazy obniżek stóp procentowych do deklaracji, jak będą prowadzić politykę monetarną, ustępując pola decydentom odpowiedzialnym za kształtowanie działań o charakterze fiskalnym. Dochodowość polskich 2-letnich obligacji skarbowych zbliżyła się do zera, a z londyńskich trade desków płyną sygnały, że zejdzie ona poniżej kreski – wynika z raportu IRR Quarterly.

Trzeci kwartał inwestorzy na rynku długu, zwłaszcza korporacyjnego, mogą uznać za w miarę udany, gdyż zakończył się zyskami. Najsłabiej wiodło się im w segmencie obligacji skarbowych. Indeks amerykańskiego długu skarbowego S&P U.S. Treasury Bond Index zwyżkował 0,1 proc. kdk, a polski TBSP.Index poszedł w górę o 3 proc. (w USD), choć w ujęciu waluty lokalnej stopa zwrotu wyniosła 0,6 proc.

Skromne zyski uzyskane w okresie lipiec-wrzesień nie powinny jednak przesłaniać szerszego obrazu tego segmentu. W dłuższej perspektywie – ostatnich 12 miesięcy – inwestorzy zainkasowali zyski wynoszące odpowiednio ok. 7 proc. i ok. 10 proc.

Tab. Zmiana rentowności długu skarbowego

w proc.30.09.202030.06.2020kdkYTD
 proc.proc.w pbw pb
US 2Y0,130,15-2-140
US 10Y0,690,663-123
GER 2Y-0,70-0,69-1-10
GER 10Y-0,52-0,45-7-33
PL 2Y0,090,11-2-137
PL 10Y1,311,38-7-34

Źródło: obliczenia własne na podstawie investing.com

Legenda: YTD – od początku roku

Zmiany rentowności obligacji skarbowych (w walutach lokalnych) kdk były nieznaczne. Dotyczyło to zarówno krótkiego końca krzywej, jak i długiego. Po fali znaczących spadków dochodowości z pierwszego półrocza, napędzanej oczekiwaniami i łagodzeniem polityki pieniężnej przez banki centralne pozostały wspomnienia.

Czynnikiem wspierającym w Europie mogło być uchwalenie w lipcu wartego 750 mld euro Funduszu Odbudowy UE. W trzecim kwartale rentowności w segmencie 10-letniego długu skarbowego spadły: o 7 pb w przypadku Niemiec, 22 pb w przypadku Hiszpanii i 39 pb w przypadku Włoch.

Zwracał uwagę również systematyczny spadek dochodowości polskich obligacji rządowych na krótkim końcu, które najwyraźniej zamierzają podzielić los niemieckich bundów i wejść w strefę ujemną. Nie było to efektem oczekiwań na dalsze obniżki stóp procentowych, lecz zdaniem analityków kryła się za tym m. in. nadpłynność sektora bankowego, której następstwem było zainteresowanie długiem krótkoterminowym. Dodatkowym czynnikiem wspierającym ceny były opinie płynące z londyńskich trade desków, które w wielu przypadkach są zdania, że rentowności 2-letnich obligacji będą niebawem ujemne.

O wiele lepsze rezultaty dało inwestowanie w dług korporacyjny. S&P International Corporate Bond Index zapewnił prawie 6 proc. zysku. Widoczna była przy tym przewaga rynków wschodzących nad rynkami rozwiniętymi – BofAML Emerging Markets Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value poszedł w górę o 7,1 proc. Mniejsze zyski dał dług wysokiej jakości (HG). BofAML US Corp AAA Total Return Index Value, grupujący amerykańskie obligacje korporacyjne o najwyższych ratingach zyskał 1,3 proc., zaś jego odpowiednik dla rynków wschodzących – BofAML AAA-A US Emerging Markets Liquid Corporate Plus Sub-Index Total Return Index Value – 2,4 proc.

„Przewaga stóp zwrotu długu wysokiego oprocentowania (HY) nad długiem wysokiej jakości utrzymała się kolejny kwartał. Apetyt na ryzyko nie słabnie, warto jednak pamiętać, że koronawirus zbiera swoje żniwo w postaci kłopotów ze spłatą wierzytelności przez spółki” – napisano w opracowaniu.

Niepokojące sygnały docierają z amerykańskiego segmentu długu emitentów o niskich ratingach. Recesja oraz silne zadłużenie dają o sobie znać. Dotyczy to przede wszystkim spółek o ratingu CCC. W ciągu roku znacząco wzrósł wskaźnik niewypłacalności – według danych Moody’s z nieco ponad 10 proc. do ponad 30 proc. na koniec sierpnia.

Na znaczne obciążenie bilansów korporacji, w tym w USA, zwrócili uwagę analitycy Columbia Threadneedle, dokonując porównań z poprzednim wielkim kryzysem ze schyłku pierwszej dekady nowego wieku.

Według ich kalkulacji dług firm niefinansowych do PKB wzrośnie z 75 proc. w 2019 roku do 85 proc. na koniec 2020 roku. Skala zadłużenia jest przy tym o wiele większa niż przed laty, ponieważ dług o ratingu BBB od 2008 roku, kiedy stanowił 4 proc. PKB, systematycznie powiększał się – do 11 proc. PKB w 2019 roku, a na koniec zgodnie z ich prognozami dojdzie do 14 proc. PKB.

Zagrożeniem są również rosnące wskaźniki długu netto do EBITDA. W segmencie obligacji o ratingu inwestycyjnym wartość tego wskaźnika w USA zwiększyła się z 1,2x w 2009 roku do ponad 2x w 2020 roku, a w Europie z 2,5x do 3,1x.

Menedżer portfelowy Tammie Tang i starszy analityk rynku stopy procentowej Paul Smillie z Columbia Threadneedle uważają, że konsekwencją pogarszania się bilansów firm będą rewizje w dół ratingów inwestycyjnych, czego konsekwencją okaże się obniżenie średniego ratingu z A do BBB. 

O tym, że dług wysokiego oprocentowania może być wciąż interesujący przekonują analitycy Amundi Research. Ich zdaniem w 2021 roku światowa gospodarka wejdzie w fazę dynamicznego ożywienia, którego intensywność była obserwowana po raz ostatni w latach 2009-2010.

Z badań firmy wynika, że w tej fazie cyklu koniunkturalnego najlepiej sobie radzą właśnie obligacje typu high yield, metale bazowe oraz akcje rynków wschodzących, których notowaniom towarzyszy wysoka zmienność.

OBNIŻKI STÓP PROCENTOWYCH WYGASAJĄ

Banki centralne w trzecim kwartale zdecydowanie zmniejszyły aktywność, gdyż w okresie lipiec-wrzesień podjęto 30 decyzji w sprawie zmian stóp, z czego tylko w jednym przypadku doszło do podwyżki (turecki bank centralny podwyższył poziom jednotygodniowej stopy repo o 2 pp do 10,25 proc.).

Celowały w tym banki z gospodarek wschodzących (Meksyk, Egipt, Brazylia, RPA, Węgry, Indonezja i Malezja). Po raz ostatni na zmianę stóp w przypadku państw rozwiniętych zdecydował się 7 maja bank centralny Norwegii.

Dla porównania w drugim kwartale władze monetarne podjęły 68 decyzji o zmianach, a w szczytowym od wielu lat pierwszym kwartale doszło do 99 obniżek lub podwyżek stóp procentowych (w samym marcu były 73 takie decyzje).

„Skala decyzji o zmianach stóp procentowych poważnie obniżyła się i dalece odbiega od skoordynowanych działań z marca tego roku, kiedy świat trząsł się w posadach z powodu pandemii. Widać odejście od sfery decyzyjnej na rzecz deklaratywnej. Wiele banków centralnych przybrało stanowisko wyczekujące, analizując wpływ pandemii na aktywność gospodarczą, a wiele z nich po prostu nie ma już przestrzeni do kontynuacji cyklu cięć. W niektórych przypadkach pokusę do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej osłabiają niejednoznaczne efekty NIRP – polityki ujemnych stóp procentowych, które nie spełniają wszystkich oczekiwań stawianych przed nią. Prymat pobudzania gospodarek przejęła na dobre polityka fiskalna, która odpowiada za 9 bln USD z 14 bln stymulusów ogółem na świecie według MFW i to się przez dłuższy czas nie zmieni” – sądzą autorzy IRR Quarterly.

Przykłady deklaratywności płynęły ze Stanów Zjednoczonych. 27 sierpnia w trakcie sympozjum Jackson Hole szef Rezerwy Jerome Powell powiedział, że zmianie ulegnie formuła celu inflacyjnego. Dotychczas celem było utrzymanie inflacji w pobliżu 2 proc., w ramach nowej formuły Fed będzie dążyć do osiągnięcia tego poziomu średnioterminowo. Zmianie uległo również podejście do oceny stanu rynku pracy.

W ocenie Millennium Banku deklaracja odnośnie celu inflacyjnego oznacza, że po okresach inflacji poniżej 2,0 proc. bankierzy centralni w USA pozwolą na „umiarkowane” przekroczenie poziomu 2,0 proc. rdr przez pewien czas. Modyfikacja sformułowania odnośnie mandatu dotyczącego pełnego zatrudnienia polega na tym, że Fed będzie oceniał skalę niedoboru pełnego zatrudniania, podczas gdy do tej pory odchylenia od maksymalnego poziomu. Analitycy banku wskazali, że zaproponowane zmiany wpisują się w łagodzenie polityki pieniężnej w USA.

Zarządzający funduszu Van Eck Joe Foster skomentował deklarację Fed, że być może motywy stojące za nią stają się jaśniejsze, jeżeli uwzględni się to, iż 2 proc. inflacja redukuje efektywnie wartość amerykańskiego długu skarbowego o ¼ co 11 lat.

Wrzesień przyniósł kolejna deklarację. Po posiedzeniu 16 września, na którym pozostawiono stopę oprocentowania funduszy federalnych na poziomie 0-0,25 proc., przedstawiciele Fed ogłosili, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie do 2023 roku.

„Traktujemy to jako bardzo odważną deklarację, żeby nie powiedzieć zuchwałą. Zobowiązywanie się do określonego poziomu stóp na 3 lata na przyszłość jest obarczone tak dużym marginesem błędu, że można to uznać za dekretowanie przyszłości. Sami jesteśmy ciekawi, czy ten zakład się powiedzie, a jeśli nie, to jak ucierpi wiarygodność władz monetarnych” – sądzą autorzy IRR Quarterly.

Zobacz podobne analizy:1 Odpowiedź

 1. Błażej Błażej pisze:

  Zapraszamy do komentowania i napisania swojej opinii, co sądzicie o raportach IRR Quarterly? Czego Wam w nich brakuje? Autorzy raportu chętnie dowiedzą się, jakie jest Wasze zdanie. Dzięki!

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK