Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Luty 2024
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
Wydarzenia

Analiza finansowa spółki Admiral Boats

Admiral Boats

 

1. Wskaźniki fundamentalne

admiral1

Wszystkie wskaźniki oprócz C/WK należy ocenić bardzo negatywnie. Niskie C/WK jest pożądane, ale w konkretnym przypadku niekoniecznie określa niedowartościowane spółki. Niskie wyrażenie C/WK oznaczać może bowiem tarapaty finansowe grożące nawet bankructwem.

C/ZO jest ponad 2,5 krotnie wyższe od średniej sektora, który wykazuje odpowiednią wartość dla wskaźnika – Wysoka wartość odzwierciedla wysokie oczekiwania zysku spółki. Bardzo negatywnie wypadają wskaźniki rentowności (ROE, ROA i ROS), które znajdują się na mocnym minusie. Wskaźniki te wskazują na słabą kondycję finansową spółki. Bardzo mocny minus zaliczył wskaźnik ROS, który odpowiada za to ile zysku netto pozostaje w przedsiębiorstwie ze sprzedaży.

2. Analiza historyczna

zyskkapitalprzychodyPrzedstawione wykresy przedstawiają kwartalne wyniki spółki. Na pierwszym wykresie widoczne jest znaczące pogorszenie się zysku netto, który wykazuje minusowy i zarazem najniższy odczynnik od początku istnienia spółki. Zmiana r/r wynosi niemalże 200 %. Zmiana kapitału własnego wynosi -15 % r/r, natomiast dochód ze sprzedaży (3. wykres) zmniejszył się o ponad 60 % r/r i znalazł się tym samym na najniższym od prawie 4 lat poziomie. Ogólna analiza historyczna wykresów wykazuje negatywną do bardzo negatywną tendencję.

3. Analiza bilansowa/finansowa ostatniego raportu

Od czasu zainwestowania w stocznie w Tczewie (rok 2013) wiele się słyszało pozytywnego o spółce. Jednak do dnia dzisiejszego nie widać rezultatu w postaci zwiększonych dochodów – wręcz przeciwnie, przychody z kwartału na kwartał się zmniejszają. Kapitał własny (czyli wartość księgowa spółki) nie zmieniła się praktycznie od 2 lat. W tym kwartale do tego zmniejszyły się o 5 mln (aktualnie ~30 mln zł wobec ~35 mln zł kwartał temu)

a. rachunek zysku i strat

Trzeba podkreślić, że IV kwartał dla spółki był zawsze najgorszy. Były jednak próby zmniejszenia poziomu “sezonowości” działalności poprzez między innymi uruchemienie produkcji elementów z laminatu. Kompletnie nie widać tego w raporcie.

Zysk operacyjny: – 5 427 tyś zł (rok temu – 1 842,4). Do bardzo negatywnego zysku operacyjnego przyczyniły się koszta ogólnego zarządu, które się regularnie podnoszą, a nie idzie to z parą ze wzrostem przychodów/zysków. Przez to spółka osiąga niższe marże w porównaniuz analogicznym kwartałem rok temu. Będzie to największy punkt zapalny spółki (patrz poniżej). Bardzo problematyczne jest również spadek wolumenu sprzedaży (z roku na rok). Jak na razie nie widać w działalności zarządu realnego działania w celu zatrzymania tego spadku.

Przychody (jak już wyżej pisałem) również się stanowczo zmniejszyły. Spółka tłumaczy się niezrealizowaniem sprzedaży 76 sztuk łodzi (o wartości łącznej ~3mln zł). Widać to w aktywach obrotowych (zapasach): produkty gotowe na ~2,5 mln zł (w poprzednim kwartale ~1,6 mln oraz półprodukty i produkty w toku: ~1,5 mln zł oraz kwartał temu ~1,2 mln zł).

Środki pieniężne: tylko 204,2 tyś zł (wraz z innymi środkami pieniężnymi)

Środki pieniężne na rachunkach/w kasie: 140 tyś zł.

b) zadłużenie oraz wskaźniki wypłacalności gotówkowej

Ogólne zadłużenie spółki stoi na poziomie ~61%.  Również wysokie koszta finansowe dołożyły swoją cegiełkę do aktualnych problemów Uboat (odsetki na poziomie 493 051 zl – kredyty/pożyczki oraz obligacje korporacyjne). 60%-zadłużenie jest zadłużeniem wysokim (górna granica normy 50-60%).

Przejdźmy jednak teraz do wskaźników wypłacalności:

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności firmy w krótkim okresie. Do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa. Są trzy podstawowe wskaźniki wypłacalności: Current Ratio, Quick Ratio oraz Cash Ratio (tego nie bierzemy tutaj pod uwagę)

Wskaźnik szybki płynności (Quick Ratio) oraz wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio)

Quick Ratio Informuje o możliwościach spółki spłacania swoich krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności. Inaczej mówiąc mierzy natychmiastowązdolność firmy do spłaty długów. Liczy się on odejmując od aktywów obrotowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe i zapasy, a następnie dzieląc przez zobowiązania krótkoterminowe. Wynik wynosi 0,96 na Admiral Uboat. Za wzorcową wartość uważa się w literaturze rejon 1,00. W przypadku gdy wskaźnik Quick Ratio jest mniejszy od 1 może to oznaczać kłopoty firmy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Natiomiast poziom wyższy niż 1,5 może świadczyć o nadpłynność, czyli nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych. Poziom Quick Ratio spółki jest więc na satysfakcjonującym poziomie. Patrząc jednak na tendencje szybko może się pogorszyć (patrz choćby terminy wypłacalności obligacji).

Wskaźnik Quick Ratio jest uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności (Current Ratio). Current Ratio na Admiral wynosi 1,37 i mieści się w normie (1,2 – 2,0; prof. W. Gabrusewicz bierze jednak 1,5 -2 jako normę). Jak na razie nie można więc mówić o poważnym zagrożeniu bankructwem w najbliższej przyszłości (problematyczny będzie dopiero rok 2017, gdy zbiegnie się ze sobą pula obligacji o największej wartości wykupu, między innymi 6 mln zł). Do tego czasu spółka musi wprowadzić dogłębną restrukturyzację w swoim przedsiębiorstwie.

c)  przepływy pieniężne

W roku 2014 oraz do IV raportu (do analizowanego raportu) przepływy operacyjne spółki wyglądały zadowalająco. Po analizowanym raporcie nie możemy już niestety tego powiedzieć. Przepływy operacyjne były na poziomie ~ -2 mln zł. Przepływy operacyjne w ciągu całego roku wyniosły jedynie~ 1,35 mln zł. Przepływy netto w sumie: -0,96 mln zł (wykup obligacji itp + nowe obligacje). Najprawdopodobniej będzie problem z płynnością, co już sam zarząd sugeruje otwarcie (najprawdopodobniej w roku 2017 o czym wspominałem wyżej).

Najbliższy wykup obligacji o największej wartości:

30czerwca 2016: ~1,8mln zł

20 marca 2017: ~6 mln zł (oprocentowanie 8,5%)

Jeżeli spółka dalej będzie miała przepływy operacyjne na poziomie ~1,5 mln zł, będzie miała niemały problem z wykupieniem. Będzie musiała się ratować kolejną emisją nowych akcji (obok aktualnej emisji 21 mln akcji). To spowoduje rzecz jasna coraz większe rozwodnienie akcji.

4. Ogólna sytuacja spółki i perspektywy

Klientami producenta łodzi motorowych Admiral Boats są przede wszystkim pośrednicy, natomiast model biznesowy spółki opiera się głównie na produkcji indywidualnych zleceń. Głównym rynkiem zbytu jest zagranica, która stanowiła w IV. kwartale 96 % przychodów ze sprzedaży, a konkretnie Holandia, Norwegia, Niemcy, Hiszpania oraz Wielka Brytania. Spółka chwali się listem intecyjnym z  Iranem, aczkolwiek nie należy mylić listu intecyjnego z umową przedwstępna, która jest, w przeciwieństwie do listu intencyjnego, wiążaca.

Spółka terminowo wykupiła swoje 6-miesięczne obligacje 15. października 2015. Następna zapadalność obligacji (I, J, L, M, N, O) wypada na 30. czerwca, następnie 30. października i 22. listopada 2016 roku. Zauważalne jest ratowanie się spółki emisją ciągłych obligacji; wykupienie jednej obligacji ciągnie za sobą emisję następnej.

Zakład w Tczewie znajduje się nadal w fazie modernizacji. Spółka nie podała finalizację remontów.

Spółka nie publikuje prognoz finansowych, aczkolwiek relacja inwestorska spółki z akcjonariuszami jest na poziomie zadowalającym. Na stronie spółki dostępny jest m.in. odnośnik z ostatnim wywiadem z prezesem spółki z grudnia 2015. Admiral Boats planuje ponadto przenieść się w obecnym roku na rynek główny, co związane będzie z emisją akcji, o czym informowano również na stronie spółki.

Raport spółki za I. kwartał 2016 pojawi się 15.05., natomiast raport roczny za rok 2015 pojawi się 27.05.2016. Pełna lista raportów okresowych.

5. Analiza techniczna

Analiza Admiral

Analiza techniczna potwierdza to, co mówi analiza finansowa spółki – przez długoterminowy trend spadkowy oraz przez ostatnie, negatywne świece na historycznych wolumenach. Analiza techniczna nie daje żadnych pozytywnych znaków jak na razie. W najbliższej przyszłości jest możliwy wzrost do 20 groszy (korekta trendu spadkowego). Żeby kurs mógł zmienić swój trend muszą pierw pójść mocne działania zarządu w celu ugaszenia powoli zaczynającego się pożaru.

Aktualnie brak sygnałów zakupu. Wykres negatywny. Spółka aktualnie mocno spekulacyjna.


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK