Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Styczeń 2022
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Onde ma pod górkę, ale czy obecna przecena nie stanowi dobrej okazji do kupna?

Odnawialne źródła energii są przyszłością globalną. Polityki dekarbonizacyjne na szczeblach rządowych i w ślad za nimi działania korporacji oraz gospodarstw domowych powodują, że nie ma powrotu do węgla jako surowca najbardziej zanieczyszczającego środowisko. Na GPW w Warszawie notowane są akcje Onde, firmy której ok. 80 proc. sprzedaży pochodzi z usług budowlanych w zakresie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Ostatnie miesiące z pewnością nie stanowią powodu do zadowolenia dla posiadaczy długich pozycji. Nic nie trwa wiecznie, może poza czasem, choć i na tym polu trwa spór. Jednak czy niemal 40 proc. przecena akcji Onde stanowi doskonały czas na akumulację papierów spółki ?  

Akcje Onde (ticker: OND) od stosunkowo niedawna notowane są na rynku regulowanym GPW w Warszawie. Papiery zadebiutowały na sesji 19 lipca 2021 roku – kurs na zamknięciu notowań wyniósł 28,08 zł. Akcje wchodzą w skład kilku indeksów – m. in. WIG-energia i WIG. Debiut poprzedzała oferta publiczna. Składały się na nią nowo wyemitowane akcje i akcje „stare”, będące w posiadaniu innej spółki giełdowej – Erbudu, a także Jacka Leczkowskiego. Akcje były sprzedawane po 26 zł. Wartość IPO wyniosła ok. 445 mln zł brutto, z czego ze sprzedaży „nowych” akcji Onde pozyskało blisko 215 mln zł.

Inwestorzy, póki co, nie mają powodów do zadowolenia – od momentu debiutu akcje spółki zostały przecenione o prawie 40 proc. Dla porównania WIG w tym okresie jest nieco ponad 2 proc. nad kreską, zaś WIG-energia symbolicznie pod kreską (-0,1 proc.). Przecena nabrała tempa w okresie wrzesień-grudzień 2021. Część inwestorów zastanawia się, co mogło wpłynąć na takie zachowanie kursu, a przede wszystkim, czy obecna waluacja rynkowa jest na tyle atrakcyjna, żeby wejść na longa.

Infografika 1 – Procentowa zmiana kurs akcji Onde wraz z wolumenem od dnia debiutu na GPW w Warszawie na tle indeksów WIG i WIG-energia na bazie interwału dziennego

Źródło: TradingView

CZYM SIĘ ZAJMUJE GRUPA ONDE ?

Działalność biznesowa jest prowadzona w oparciu o grupę kapitałową. Poza podmiotem dominującym – Onde S.A., grupa składała się na koniec września 2021 z dodatkowych 18 jednostek zależnych. W przeważającej większości spółka macierzysta ma w nich 100 proc. udziałów.

Przedmiot działalności GK Onde nie jest jednorodny, gdyż skupia się na trzech segmentach. Pierwszym są Odnawialne Źródła Energii (OZE). Jest to najistotniejszy obszar pod względem przychodów ze sprzedaży. Według raportu okresowego za okres styczeń-wrzesień 2021 pochodziło z niego 80 proc. sprzedaży. W tym segmencie grupa oferuje swoim klientom usługi budowlane w zakresie farm wiatrowych i fotowoltaicznych (PV), a także prowadzi własne projekty.

Spółka oferuje kompleksowe usługi budowlane w zakresie OZE. Budowa farm fotowoltaicznych obejmuje wszystkie etapy procesu budowlanego. Jest to przede wszystkim sporządzenie projektu wykonawczego, następnie wybudowanie dróg dojazdowych, dostawę i montaż modułów fotowoltaicznych, wykonanie przyłącza kablowego oraz uruchomienie gotowej instalacji.

Budowa farm wiatrowych odbywa się w modelu BoP – działalność dotyczy niemal wszystkich prac budowlano-instalacyjnych za wyjątkiem dostawy i montażu turbin. Firma odpowiada za roboty elektroenergetyczne, w tym projekty i budowę stacji elektroenergetycznych oraz linii kablowych średniego i wysokiego napięcia. Ponadto projektuje i wykonuje fundamenty, drogi dojazdowe do farm czy place manewrowe. Typowy okres trwania kontraktu w segmencie OZE wynosi od 9 do 18 miesięcy.

W segmencie OZE od początku 2021 roku grupa Onde postawiła na budowę instalacji w modelu develop, build and sell. Oznacza to, że celem podejmowanych projektów nie jest prowadzenie działalności operatora po oddaniu wybudowanego obiektu, lecz sprzedaż gotowej instalacji podmiotowi chcącemu się podjąć tej funkcji.

GK Onde pozyskuje projekty budowlane dwiema metodami.

W grę wchodzą projekty na wczesnym etapie rozwoju (tzw. greenfields), ale także o wiele bardziej zaawansowane (posiadające ustalone warunki przyłączenie do sieci energetycznej czy pozwolenie na budowę).

Łączne portfolio inwestycyjne w najważniejszym segmencie biznesowym wyniosło na koniec września tego roku ok. 830 MW dla projektów wiatrowych i PV.

Przeszło 19 proc. sprzedaży generowały usługi budownictwa drogowo-inżynieryjnego. Według danych udostępnionych przez spółkę długość trwania kontraktu na prace wykonawcze oscyluje od 6 miesięcy do 4 lat.

Śladowy udział w strukturze przychodów miał ponadto segment „pozostałe” – obejmowało to sprzedaż kruszywa, materiałów budowlanych i produkcję pomocniczą. W tym obszarze występują wyłącznie kontrakty krótkoterminowe, lecz spółka w swoim ostatnim raporcie okresowym nie sprecyzowała dokładnie terminów ich obowiązywania.

Ostatnią prezentację inwestorską m. in. na temat Onde znajdziesz pod linkiem https://www.erbud.pl/prezentacje.

CO WPŁYNĘŁO W OSTATNIM CZASIE NA ZACHOWANIE KURSU ?

Pierwszym czynnikiem o charakterze fundamentalnym, który mógł negatywnie rzutować na zachowanie się kursu OND, prawdopodobnie były obawy inwestorów dotyczące rosnących cen komponentów, co wpływa niekorzystnie na przyszłe wyniki finansowe spółki.

Pod koniec października Rystad Energy, norweska spółka badawczo-konsultingowa, opublikowała opracowanie, z którego wynikało, że branża fotowoltaiczna ucierpi z dwóch powodów. Po pierwsze, silnego wzrostu podstawowych komponentów niezbędnych do budowy instalacji. A po drugie, ze względu na rosnące koszty transportu.

Z szacunków think-tanku wynika, że w drugiej połowie 2021 roku koszty produkcji modułów fotowoltaicznych wzrosły do 0,26-0,28 USD za wat mocy szczytowej. Dla porównania w 2020 roku wynosiły one 0,20 USD.

Wpływ na to miały zmiany cen głównych komponentów do produkcji modułów PV. Szczególną uwagę zwraca przede wszystkim zwyżka o ok. 300 proc. rdr polikrzemu. W strukturze wytwórczej odpowiada on za około połowę koszty produktu finalnego.

Solidne, kilkudziesięcioprocentowe wzrosty dotyczyły też innych komponentów. O tyle poszło w górę przede wszystkim aluminium i miedź, a do tego, choć w mniejszym stopniu, także srebro.

Na to wszystko nakładają się również rosnące ceny transportu. Według obliczeń Rystad Energy ceny w tym segmencie wzrosły z 0,005 USD (w przeliczeniu na wat mocy szczytowej) we wrześniu 2019 roku do 0,03 USD w październiku 2021, jest to zatem o blisko 500 proc.

Z obliczeń firmy wynika, że oba czynniki znacząco zwiększyły LCOE. Jest to uśredniony koszt energii elektrycznej dla inwestycji PV (od ang. levelized cost of energy). LCOE nowych projektów wzrosło o połowę z 10 proc. do 15 proc. W ocenie Rystad Energy może to oznaczać dla deweloperów farm fotowoltaicznych albo negocjowanie wyższych umów zakupu energii (PPA), albo absorpcję kosztów. Spowoduje to wyższe koszty projektów i niższą ich marżowość.

Z czerwcowego badania Level Ten Energy wynika, że 73 proc. deweloperów PV w związku ze zwyżkującymi kosztami planuje przenieść je na wyższą kontraktację umów zakupu energii. 27 proc. z nich liczy się z obniżką rentowności, zaś 12 proc. zamierza opóźnić realizację projektów. Więcej na temat LCOE dowiesz się, gdy wyguglujesz w sieci artykuł Jerzego Dzieży pt. „Czy LCOE jest dobrą miarą rentowności inwestycji w energetyce”. Został on zamieszczony na łamach Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 5/2017 (89).

Infografika 2 – Zmiany cen komponentów niezbędnych do budowy instalacji PV i kosztów transportu

Źródło: Rystad Energy

POŚLIZG W NOWELIZACJI USTAWY 10H

Onde należy do grona liderów w branży OZE. Zapotrzebowanie na energię odnawialną według wielu ośrodków analitycznych będzie rosło. Ma związek m.in. z polityką ograniczania gazów cieplarnianych, którą Polska wdraża. W długim terminie beneficjentem tego może być właśnie Onde, lecz na razie w krótkim terminie spółka ma pod górkę.

O tym, jak dokładnie wygląda rynek energetyki fotowoltaicznej i wiatrowej dowiesz się ze strony Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Pod linkiem https://www.ieo.pl/pl/raporty znajdziesz m. in. opracowania „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021” (raport z 26 maja 2021) i „Projekty wiatrowe w Polsce 2020” (z 25 czerwca 2019 roku). Polska jako członek Unii Europejskiej zadeklarowała na 2030 rok cel, który polega na tym, że udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto ma wynieść 23 proc. Wykonanie tego zamierzenia zostało wpisane do Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) na lata 2021-2030 i w Politykę Energetyczną Polski do 2040 roku.

Najistotniej do osiągnięcia celu mają się przysłużyć OZE w elektroenergetyce (32 proc.). Od 2016 roku Polska zaczęła odchodzić od wymaganej trajektorii realizacji celu. Według danych Eurostatu na koniec 2019 roku udział OZE w zużyciu energii finalnej przekraczał nieznacznie 12 proc. Oznaczało to, że aby dochować deklaracji w ciągu następnych 11 lat musiałby się niemal podwoić. Regres po 2016 roku był spowodowany niekorzystnymi regulacjami prawnymi związanymi z budową farm wiatrowych – ustawa 10H.

Infografika 3 – Procentowy udział energii z OZE w zużyciu energii finalnej

Źrodło: IEO

W tym roku z inicjatywy rządu został przygotowany projekt regulacji, która łagodziłaby zasady ustalone w 10H.

Zabraniały one m. in. stawiania turbin wiatrowych w pobliżu zabudowań. W ostatnich miesiącach doszło jednak do spowolnienia procedowania nowelizacji ustawy. Liberalizacja niekorzystnych zapisów wydłuża się.

Najpierw przedstawiciele rządu zapowiadali w czerwcu, że zmiany do ustawy 10H trafią do Sejmu we wrześniu lub październiku. W sierpniu odpowiadająca za projekt wiceminister Kornecka została zdymisjonowana, co mogli inwestorzy odebrać jako zapowiedź potencjalnego opóźnienia nowelizacji. We wrześniu WNP ujawniło, że proces uchwalania nowej regulacji siadł, gdyż priorytetem rządowym stała się finalizacja prac na Polskim Ładem. W tym samym miesiącu Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które pilotuje inicjatywę, zapowiedziało, że przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to przełom III i IV kwartału 2021 roku. Resort zakłada, że złagodzona regulacja mogłaby wejść w życie na początku 2022 roku. W październiku Polityka Insight informowała, że rząd porzucił na razie liberalizację przepisów dotyczących lądowej energetyki wiatrowej. Spowolnienie procesu stanowienia nowego prawa powoduje, że potencjalne korzyści ze sprzedaży usług budowlanych na rzecz energetyki wiatrowej odsuwa się w czasie. To zapewne mogło być drugim istotnym czynnikiem który doprowadził do tak istotnej przeceny akcji Onde.

WYNIKI ZA III KWARTAŁ ROZCZAROWAŁY RYNEK

Na początku listopada Onde podało skonsolidowane wyniki finansowe za III kwartał 2021. Okazały się one dużo gorsze niż przewidywał konsensus. GK Onde odnotowała w tym okresie 11,8 mln zł zysku netto (wobec 9,9 mln zł rok wcześniej). Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się, że wynik wyniesie od 19 mln zł do 22 mln zł. Rozczarowaniem okazał się nadto zysk z działalności operacyjnej. Wyniósł on 17 mln zł (w analogicznym kwartale poprzedniego roku 12,9 mln zł). Konsensus zakładał z kolei, że EBIT znajdzie się w przedziale 23,5-28,6 mln zł. Wyższa niż przewidywania rynku była z kolei sprzedaż. Przychody zwiększyły się do 340,8 mln zł (wobec 140,9 mln zł rok wcześniej). Przekroczyło to konsensus, który oczekiwał, że zamkną się one w przedziale 311,5-331,4 mln zł.

CZY TO DOBRY CZAS NA INWESTYCJĘ W ONDE ?

Czynnikiem wspierającym kurs w bardzo krótkim terminie może być najbliższa rewizja indeksowa, którą przeprowadzi GPW w Warszawie. Można założyć, że w skład indeksu sWIG80 zostaną dokooptowane Onde, a obok niego Shoper, Bumech i Getin Noble Bank. Indeks maluchów mogą opuścić Lentex, Airway Medix, INC oraz Krynica Vitamin.

Prawdopodobnie sceptycznie do akumulowania akcji spółki podejdą zwolennicy analizy technicznej. Choćby ze względu na bardzo krótki staż giełdowy Onde (raptem kilka miesięcy), używanie jej może rodzić wątpliwości.

Niemniej, upierając się przy tym podejściu, zapewne technicy będą zdania, że akcje firmy znajdują się w trendzie spadkowym, którego końca jak na razie nie widać. Na wykresie nie pojawiły się wciąż trwałe formacje odwrócenia trendu.

Pewną jaskółką, zapowiadającą, że być może najgorsze za spółką była poniedziałkowa sesja, którą Onde zakończyło ponad 7 proc. wzrostem. Towarzyszyła temu luka popytowa w porównaniu z poprzednimi notowaniami, dość długa biała świeca, która miała jednak długi górny cień o niepokojącej wymowie. Od października widać na wykresie podwyższony wolumen, a wskaźnik MACD wygenerował niedawno sygnał kupna.

Od strony fundamentalnej wyrazem oczekiwań, co może stać się z akcjami Onde, jest rekomendacja analityków Trigon DM. Wortal bankier.pl doniósł, że w dniu 29 listopada wydali oni rekomendację „kupuj” dla walorów spółki. Eksperci biura maklerskiego wycenili akcję OND na 23,5 zł, co przekładałoby się na 40 proc. upside w porównaniu z ceną rynkową z chwili wydania zalecenia.

Bez względu na to, w jakim kierunku potoczą się losy kursu Onde, być może rozsądną strategią dla inwestorów zorientowanych długoterminowo (horyzont kilkuletni) jest kupowanie akcji emitenta rozłożone w czasie. Powrotu do węgla zanieczyszczającego środowisko nie ma. Spółka będąc wiodącym przedstawicielem sektora OZE powinna korzystać ze wzrostu zapotrzebowania na nowe instalacje. Jednocześnie każdy inwestor zainteresowany longiem powinien pamiętać, że sektor, na rzecz którego Onde pracuje jest mocno zależny od regulacji prawnych. Te mają to do siebie, że mogą się zmieniać w mało przewidywalnym kierunku. Ciekawe jak wyglądałby stopa zwrotu za najbliższy rok, gdyby rozłożyć kupowanie akcji spółki przez następne 6 miesięcy w równych proporcjonalnie pakietach ?

Zobacz podobne analizy:3 komentarze

 1. Błażej Błażej pisze:

  Ze strony technicznej zwróciłem uwagę na Onde po sesji 1.12. Cytuję: „spekulacyjnie do obserwacji Onde, na którym pojawił się dzisiaj większy wolumen. Ewentualnie zagrywać będzie można pod formację odwróconego młota.”

  Oprócz Onde w ostatnich dniach zyskuje także inny, najbardziej znany na NC podmiot branży OZE, czyli Columbus (CLC).

 2. Błażej Błażej pisze:

  Od publikacji artykułu kurs zyskał paręnaście procent, w porywach nawet dwadzieścia parę, pojawił się też podwyższony wolumen. Pierwszym poważniejszym oporem okazała się SMA50 w okolicy 20,5 zł.
  Na razie sytuacja na wykresie nadal ma się dobrze, zobaczymy gdzie utworzy się pierwsze wsparcie.

 3. Marcin Kuchciak Marcin Kuchciak pisze:

  Po dzisiejszej sesji dojdzie do korekt kluczowych indeksów akcji. W WIG20 minimalnie spadnie waga PKO BP, zaś LPP minimalnie wzrośnie. Z mWIG40 wypadnie OncoArendi, a na jego miejsce wejdzie Pepco. Opisywane wyżej Onde, podobnie jak Shoper, OncoArendi, Getin Noble Bank i Bumech wejdą do sWIG80. Indeks ten z kolei opuszczą Mennica, Lentex, INC, Airway I Krynica Vitamin.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

Michał (a) Ed Onde dalej w trendzie spadkowym. Ale 04.01.22 powstała bardzo pozytywna świeca więc można zagrać spekulacyjnie na przebicie oporu 18,00 zł. Wtedy poziomem obronnym może być wsparcie 17,00 zł.
Ed Cześć, a co tam wykres mówi na Onde ?
kriss1975 Drakkar7 onde nie brałem
Przemek (r) Onde bardzo ciekawa sesja pod względem miejsca i wielkości świecy oraz wolumenu
Błażej (a) Onde o którym pisałem na początku miesiąca zaliczył dzisiaj pozytywną sesję. Kurs otworzył się z luką wzrostową i zakończył sesję z +7,33% na 18 zł.
Błażej (a) spekulacyjnie do obserwacji Onde, na którym pojawił się dzisiaj większy wolumen. Ewentualnie zagrywać będzie można pod formację odwróconego młota.
Ed Onde na obecnych poziomach ktoś interesuje się?
Błażej (a) Onde już powinno być pogrubione
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK