Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Czerwiec 2019
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
Dodaj wydarzenie
Dodaj wydarzenie +

Analiza finansowa spółki informatycznej Indata (IDT)

Analiza finansowa spółki Indata

INDATA

 

1. Wskaźniki fundamentalne:

idt

 

Wskaźniki spółki są na poziomie zbliżonym do średniej sektora (WIG-Informatyka), więc patrząc na same powyższe liczby stwierdzić można, że spółka to średniak. Historyczne spojrzenie na wskaźniki rentowności wskazuje jednak, że mamy spore cofniecię r/r. Tak też ROE to spadek o ~65%, a ROA o ~72%. Także w odniesieniu kw/kw widoczne są spadki na poziomie -20% (ROE) oraz -5% (ROA). Stwierdzić jednak należy, że ROA nie niższe niż 7%, to nadal dobry wynik, więc nie mamy się jeszcze czego obawiać.*

*Wskaźnik stopy zwrotu/rentowności to stosunek zysku przypadający na jedną akcję do ceny akcji. Wyrażana w procentach kwota, pokazuje jaka część zainwestowanej kwoty ma szansę wrócić do akcjonariusza w postaci zysku. ROE: stopa zwotu z kapitału własnego, ważne dla np.: dywidend. ROA: wskaźnik rentowności aktywów, ważne dla np.: kredytów.

 

2. Analiza historyczna

 

Zysk ze sprzedaży

indata zysk

Zysk netto

zysk

Kapitał własny

kapital

Mimo spadków zysków na poziomie sprzedaży oraz netto, spółka była w stanie konsekwentnie podnosić kapitał własny, który wykazuje w ostatnim raporcie najwyższy od istnienia spółki stan. Taki wynik jest ciekawy, aczkolwiek nie jest to jednoznaczny wyznacznik dobrobytu. O wiele lepiej wyglądałby wzrost zysku netto czy operacyjnego o conajmniej 15 % r/r. Im wyższy kapitał własny, tym bezpieczniejsza jest spółka, ale pieniądze nie powinni bezczynnie leżeć. W obecnej sytuacji optymalnym rozwiązaniem byłoby ogłoszenie dywidendy, która zapewne napędziłaby notowania spółki.

 

3. Analiza bilansowa/finansowa ostatniego raportu

a. rachunek zysku i strat

Zysk operacyjny: 1,7  mln zł (rok temu ~ 1,5 mln zł). Są to dane za I kwartał 2016 oraz I kwartał 2015 roku. Zysk operacyjny wzrósł względem analogicznego kwartału. Trzeba jednak powiedzieć, że spadła przy tym znacznie marża. Przychody ze sprzedaży wynosiły w tym roku ~ 32 mln zł. Rok temu było to ~ 15 mln zł. Widać, że spółka powoli stawia nacisk na masową sprzedaż – wraz ze spadkiem marży. Niestety w raportach nie ma informacji, jaki stosunek przychodów uzyskują poszczególne spółki zależne Indata. Marża również spada przez zwiększenie wynagrodzeń dla samej kadry zarządzającej oraz zwiększenie kosztów świadczeń pracowniczych (w roku 2014 wynosiły one 5,6 mln zł, gdy przez cały 2015 już 8,5 mln zł). Widać również, że usługi hostingowe oraz rejestracja domen (przez stronę domenomania.pl – patrz niżej) stają się mniej zyskowne. Spółka w tej dziedzinie działalności księguje coraz niższe zyski operacyjne. Jedyne co przynosi regularnie coraz wyższe zyski, to usługi programistyczne – czyli podstawowa działalność Indata (15 mln zł w I. kwartale tego roku wobec 8,5 mln zł w analogicznym kwartale rok wcześniej).

Środki pieniężne: 2,3 mln zł (wraz z innymi aktywami pieniężnymi)

b. zadłużenie oraz wskaźniki wypłacalności gotówkowej

Ogólne zadłużenie spółki stoi na poziomie 41,19%. Jest to relatywnie niski model zadłużenia ogólnego (zalecana górna granica wynosi 50-60%). Z tego kredyty i pożyczki wynoszą jedynie 110 tyś zł.  Największą częścią zadłużenia przypada na leasing finansowy. Termin zakończenia umów leasingowych to 2017/2019 rok. Zadłużenie nie jest więc na wysokim poziomie i spółka jest pod tym względem relatywnie bezpieczna.

Przejdźmy jednak teraz do wskaźników wypłacalności:

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej jest koniecznie wyliczać przy styczności z takimi właśnie spółkami: z okresowymi kłopotami z płynnością/zyskami operacyjnymi. Spółka uzyskała spory, negatywny przepływ operacyjny w I. kwartale 2016 roku.

Wskaźnik ten służy do określania właśnie wypłacalności firmy w krótkim okresie. Do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa. Są trzy podstawowe wskaźniki wypłacalności: Current Ratio, Quick Ratio oraz Cash Ratio (tego nie bierzemy tutaj pod uwagę)

Wskaźnik szybki płynności (Quick Ratio) oraz wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio)

Quick Ratio Informuje o możliwościach spółki spłacania swoich krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności. Inaczej mówiąc mierzy natychmiastowązdolność firmy do spłaty długów. Liczy się on odejmując od aktywów obrotowych krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe i zapasy, a następnie dzieląc przez zobowiązania krótkoterminowe. Wynik wynosi 1,54 na Indata. Za wzorcową wartość uważa się w literaturze rejon 1,00. W przypadku gdy wskaźnik Quick Ratio jest mniejszy od 1 może to oznaczać kłopoty firmy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Natiomiast poziom wyższy niż 1,5 może świadczyć o nadpłynność, czyli nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych. Poziom Quick Ratio spółki jest więc na relatywnie wysokim poziomie, co oznacza, że spółka może nieefektownie obracać/lokować pieniędzmi/pieniądze. Tutaj jednak chodzi głównie o ryzyko bankructwa, które wedle tego wskaźnika praktycznie nie istnieje (na chwilę obecną).

Wskaźnik Quick Ratio jest uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności (Current Ratio). Current Ratio na Indata wynosi 1,67 i mieści się w normie (1,2 – 2,0; prof. W. Gabrusewicz bierze jednak 1,5 -2 jako normę). Ten wskaźnik bieżącej płynności wypada niemalże idealnie.

Jak widzimy powyższych wskaźników nie istnieje praktycznie ryzyko bankructwa w krótkim terminie. Jedyne ryzyko, to ryzyko notorycznie spadających marż. Zysk operacyjny utrzymywany jest jednak na stałych poziomach. Spółka musi jednak doprowadzić do regularnego wzrostu zysków operacyjnych (EBIT) – minimum o te 15% rocznie, co było wyżej wspomniane.

c.  przepływy pieniężne

W roku 2015 przepływy operacyjne spółki wyglądały zadowalająco (5,5 mln zł przepływów wobec 7,3 mln zysku operacyjnego). Gorszym rokiem był rok 2014. Negatywnie również wpisał się ostatni raport za I. kwartał tego roku, gdzie były bardzo negatywne przepływy w wysokości – 8 mln zł. Nie zamazało to jednak pozytywnego obrazu całościowego. Tendencja jest widoczna gołym okiem: jak na razie zysk operacyjny jest potwierdzany realnymi wpływami gotówki. Zapalić się żółte światełko powinno dopiero przy kolejnych, negatywnych przepływach operacyjnych. Jak na razie spółka nie ma problemów z cash flow/z wypłacalnością/z realizowaniem swoich zobowiązań.

 

4. Ogólna sytuacja spółki i perspektywy

a) O spółce

Grupa INDATA jest holdingiem spółek informatycznych, której systemy charakteryzują się przede wszystkim przeprowadzaniem wymiany dokumentów elektronicznych w formacie EDIFACT, świadczeniem usługi w formule Software as a Service oraz integracją poprzez szynę ESB i wykorzystywane są przede wszystkim przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Grupa Emitenta prowadzi działalność w 3 liniach biznesowych: Systems (kompleksowe rozwiązania integratorskie), Services (usługi związane z tworzenie szeroko pojętego software) i Innovations (produkty i udziały w Spółkach z obszaru IoT, Smart City, cloud oraz innych innowacji rynkowych). Grupa Kapitałowa Emitenta na terenie Polski prowadzi działalność  we Wrocławiu, w Warszawie, w Gliwicach i w Katowicach, a ponadto w Nikozji oraz w Watfordzie.  Od 8 kwietnia 2015 roku, akcje Emitenta notowane są na rynku głównym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

b) Perspektywy

Głównymi zagrożeniami dla spółki są:

 • Konkurencja: Branża informatyczna rozwija się bardzo silnie i nieuniknione jest np. wejście na rynek nowego podmiotu, który oferować będzie podobne rozwiązania, co Indata.
 • Brak zabezpieczeń przed niepożądaną dystrybucją: Emitent nie posiada zabezpieczeń, które ograniczałyby kontrahentów w zakresie zwielokrotniania dostarczonego im oprogramowania.

Oprócz tego oczywiście ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym czy ew. zmianą przepisów prawnych. Są to jednak ogólne ryzyka, które występują w każdej branży. Największym ryzykiem jest właśnie konkurencja. Jest dużo podmiotów oferujących usługi agencji interaktywnej (czyli szeroko pojęty marketing, reklama i usługi doradcze w tym zakresie, pozycjonowanie itp.), jak również usługi programistyczne (usługi IT, w głównej mierze tworzenie oprogramowania na zamówienie) oraz usługi hostingowe domenomania.pl (prosty hosting, wynajem i administrowanie serwerów, rejestracja domen). Wyżej już widzieliśmy, że właśnie ta ostatnia gałąź działalności jest najmniej zyskowna i notorycznie spada w niej wypracowywany zysk. By się przydało zorganizować tak całą grupę, żeby był większy związek między nimi. Jak na razie grupa jest porozrzucana zupełnie bez schematu, pod różnymi szyldami/markami, co zwiększa również wydatki na marketing.

Plany na przyłość:

Grupa Emitenta planuje zawieranie kolejnych umów o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach projektu Polska Cyfrowa 2014-2020 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 – wyniki tych starań dostępne są m.in. na stronie Programu Innowacyjna Gospodarka. Grupa planuje przejęcia kolejnych spółek, których profil i działalność będą uzupełniały kompetencje pionu Indata Innovations. Grupa ponadto planuje zwiększyć udział przychodów z realizacji projektów IT dla instytucji państwowych i komunalnych, wykorzystując swoje kompetencje w tym zakresie.
Inne

idt

c) Public relations

Spółka prowadzi na swojej stronie kącik pt. „Relacje Inwestorskie„, który jest na bieżąco aktualizowany. Ostatni dostępny wywiad z prezesem spółki, Grzegorzem Czaplą, datowany jest na maj 2015: link. Na serwisie specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych GoldenLine znajdują się tylko dwie opinie o pracodawcy, co nie stanowi większego wyznacznika o firmie. Spółka jednakże jest lubiana wśród spekulantów z uwagi na swoją niską wycenę oraz na częste wahania kursu.

 

5. Analiza techniczna

Analiza techniczna Indata uzytkownik

Indata porusza się w trendzie bocznym od początku notowań. Od 1,5 roku natomiast wyrysować możemy trend spadkowy (patrz wykres tygodniowy). Z tego powodu inwestować w tę spółkę powinno się jedynie krótkoterminowo (na chwilę obecną). Silniejszy opór jest na poziomie 1,00 zł. Można już jednak zagrywać pod przebicie 0,95 zł. Zagrywanie w tym momencie pod przebicie 1,00 zł by niosło ze sobą zbyt duże ryzyko tzw. fałszywego wybicia. Wsparcie jest dopiero na 0,74 – 0,76 zł.

Podsumowanie: Z perspektywy fundamentalnej spółka wygląda przeciętnie – wycena wskaźnikowa wydaje się być adekwatna do aktualnej sytuacji spółki. Spółka powinna zrobić porządek w swej grupie kapitałowej. Postawić większy nacisk na jednolitą identyfikację, na większe powiązanie między danymi spółkami zależnymi. Mimo uzyskiwania regularnego zysku operacyjnego, to zysk ten nie zwiększa się. Tendencja wzrostowa w przychodach/zyskach w usługach typowo programistycznych jest jednak widoczna. Zyski z usług hostingowych zmalał na tyle, że już jest praktycznie nieistotny. Baza jest tak niska w tej gałęzi, że ogólny zysk operacyjny powinien już stopniowo wzrastać. Polityka wynagrodzeń powinna być jednak sztywna i nie zwiększać się zbytnio aż do faktycznego osiągnięcia rezultatów.

Zobacz podobne analizy:Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

filip Qumak i Indata do piachu
filip Ursus to się robi drugi Quma, Indata czy Krezus
kozineczka Qumak to chyba idzie w ślady indata i cube itg ...
filip moje 4 ulubione spółki: Indata, Próchnik, Bumech i Fluid
filip PIEQ zależy czy Indata ma majątek :-)
karkalis https://www.polskidm.com.pl/emisje.php o matko.... mtrans, miraculum, indata, hubstyle. creme de la creme
kozineczka W tym przypadku spadek nie był gwałtowny, tylko trwał kilka sesji więc można już mówić o tym, że ktoś wychodzi. Nawet to, że ktoś stawia pod widłami 100K na K - podpucha i marne zagrania na zachęcie ulicy do kupna. To już przerabialiśmy m.in. na Indata i innych spółkach gdzie była szybka ewakuacja
kozineczka Przemek (r) Ostatnio podobne akcje widziałam na Indata, też nie wiedzieli jak wyjść z akcji to kładli popychacze pod widłami dolnymi i walili w ulice, tragedia :)
Ed nie nie INDATA
Ed Zarząd Indata Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że z uwagi na brak środków obrotowych Spółka nie wypłaciła Obligatariuszom należnych odsetek za II okres odsetkowy, których termin płatności upływa w dniu 30 kwietnia 2018 roku
Asia Indata dziś poszalała widzę
raba Błażej Rozumiem. Chodzi mi tylko o to by przynajmniej pisać o tym i dosłownie nazywać. W końcu to strona o charakterze edukacyjnym. Getback, Indata to tylko przykłady z ostatnich tygodni
leon Batman tu też indata ma udziały i też kilka dni temu się wysypali https://www.biznesradar.pl/akcjonariat/DOMENOMANIA-PL
leon Batman Podobny syf to Indata, nie radze tego dotykać nikomu. Upadłość, nic wiecej, a nawet jeśli będzie jakiś układ, to będzie to moim zdaniem tylko dogorywanie. Kurs będzie opadał coraz niżej, obroty będą malały, arkusz będzie się robił przezroczysty. Inaczej niż na Titanicu, osoby odpowiedzialne za prowadzenie okrętu, opuścili go cichaczem, przy okazji upłynniając trefny towar niczego nie wiedzącym akcjonariuszom. Z ciekawosci dzwoniłem tam kilka razy (Legnicka.Wrocław), od kilku tygodni nikt nie odbierał, sądziłem, ze już światła pogasili. Parę dni temu dodzwoniłem się wreszcie do do jednego działu (marketingu ;P ), jakaś pani odebrała, z rozmowy i po głosie wynikało, że wie, ze juz koniec..na koniec powiedziałem jej, że chyba tam tylko sprząta i aby nie zapomniała zgasić swiatła gdy będzie wychodzić ;P
Michał (a) daimond Co dokladnie chcesz wiedziec? Jak dojadę do domu, mogę napisać kilka zdań. Od siebie dodam, że Indata nigdy nie analizowaliśmy na gpwatak.
Przemek (r) leon pisalem o Indata :D
Asia pod tym wzgledem to oczywiście że tak, o "pięknie" tu nie może być mowy, Indata to już nawet nie spekuła tylko szulernia
kozineczka Asia mozna, ale ja tego nie czuje na indata, zdarzalo sie lapac noze na innych spolkach ale tutaj jakos tego nie czuje, dzis info znowu pod wysyp, takie infantylne, ze przy kawce sie dogaduja z bankierami... nie kupuje tego. Skoro tak byloby pieknie to glowni nie wychodziiliby tak perfidnie...
Asia wczoraj pisałaś, że mozna łapać noże na Indata, niepokaleczyły dzisiaj :)
Asia kozineczka bujasz na Indata?
filip taki Bumech, Indata czy Qumak to na krótki związek
kozineczka CTG spadło to 0,07 C/WK więc jeśli ktoś chce łapać noże na Indata warto tam szukam punktu zaczepienia :) Ja na razie się tam nie mam zamiaru bawić, będę teraz kręcić kółeczka na KREZUS :)
Asia ale cisną na Indata, mam nadzieję że kozineczka poskutkowała i nikt w niej nie został
kozineczka Tak jak pisalam, pierwszy trup na indata wylecial
kozineczka na Indata ostrzegam już od dłuższego czasu, trup w szafie lada chwila, główni wychodzą, podejrzana sprawa.
karkalis nie ma siły miałem na myśli t2p, już to wywaliłem, a Krezus to tak, miałem, sprzedałem niestety, ale dziękowałem Ci, bo mi Krezus i Indata dały ładnie zarobić
kozineczka karkalis oddałam Indata po 1,51, wszędzie ukrytciaki ...
Janek na indata duży obrót na spadku
karkalis kozineczka dzięki za komentarz o indata - nie tykam!
karkalis Indata 1,8 PLN już - warto wchodzić? niezła korekta
kozineczka Nie wiem czy ktoś wczoraj dobrze z was obserwował transakcje i arkusz na F51, ale tam ewidentnie ktoś kupował na ukrytym po 8,78, tak to widziałam... wczoraj i przedwczoraj wychodziłam z INDATA właśnie na rzecz F51, jak narazie to jest dobra decyzja.
karkalis indata widly dolne
leon Batman ale za to ostatnio mnie wywaliło na Indata, gdybym niżej założył SL, miałbym dzisiaj 10% na plusie, ale do dupy jest takie gdybanie, nie ma co żałować, a wrecz przeciwnie, trzeba być dumnym z tego, że się respektuję swaje zasady.
karkalis Zacny dzień dla niektórych, nie mówiąc o krezus i indata
Batman karkalis Na takich spółkach jak indata i krezus jak już masz to SL kroczący :)
karkalis kozineczka masz dobre wyczucie:) ale Indata zbierana ponizej 2 PLN - wystarczy, a powoli robię przesiadkę na mniej spekulacyjne walory:) ale jak będziesz miałą takie typy to pisz:)
Batman Przemek Zobacz gri i indata :)
kozineczka Niestety już nie mam środków na kupienie AGROTONU , jestem cała zapakowana na KREZUS i INDATA ale daje pod rozwagę, jak cofnie na 5,00 zł można się pokusić, ja bym zasiorbała :) http://bankfotek.pl/view/2111493
kozineczka karkalis Na INDATA sternik zmienił koncepcje wzrostów, widać stabilnie już bez szaleństw, momenty do akumulacji widze przy ten dolnej kresce http://www.bankfotek.pl/view/2111492 Ta fala wzrotu może pójscnawet w okolice 3,8-4 zł. jak wyjdzie dołem z tego kanału sprzedać. Ładnie AGROTON technicznie wygląda.
Batman leon Fajnie z tą indata Ci się udało :)
Batman leon Indata jakoś nie trzyma się konkretnych poziomów technicznych i ciężko się to analizuje. Zagrywałem jakiś czas temu na wsparcie puściło później dopiero wzrost. Mocne ruchy dzienne. Widzisz coś ciekawego ?
leon indata ciekawie
leon na Indata trójka hossy, aż dziwne, że tego wcześniej nie zobaczyłem
leon karkalis indata dziiś dobrze, ale bardziej mnie ciekawi, czy na tej spólce odwróci się kiedyś spadkowy trend na wzrostowy.
karkalis kozineczka nagoniła mnie na indata i ładnie dziś ruszyła. Batman jujubii no fajnie, ja się nie dałem nagonić, a może zaczyna się pompa pod kursk Leon mają wydać grę kursk, niby już w styczniu była gotowa
kozineczka Oj chyba na rynku szykuje się korekta, wyszłam dziś kompletnie z Krezusa, tam się chyba też ma na większa korektę. INDATA akumuluje 2 zł dobra cena :)
kozineczka Uważać na korektę na KREZUS, co do INDATA to patrząc na wcześniejsze sesje, atak popytu może pojawić się na koniec sesji.
Michał (a) Janek Pewnie bym już wyszedł z Indata.
Janek Michał jak widzisz technicznie indata?
Janek Przemek ja jeszcze mam indata z czasób gdy Batman naganiał :P
Janek Przemek no włąśnie, czy mozna było wczorraj przewidziec wystrzał na INDATA?
kozineczka Indata, podałam w typowanych 1,94
kozineczka Panowie nie naganiam ale na INDATA może dojść do wyłamania się z korekty.
Janek co yslicie na indata? podbitka czy może coś więcej z tego spekulacyjnie być?
Janek Przemek(r) a co sądzisz o indata? też zostałem z tym na stracie
Janek Indata *
Batman Przemek(r) A Ty jak to widzisz? Ciekawe jak bloober i indata. Dzisiaj może coś rozstrzygnie.
Batman A co do indata to nawet 5%
leon Batman indata znowu niezdecydowana
leon może na indata przestali sypać, dlatego sie uspokoiło.
leon Batman pospałem sobie dzis trochę dłużej, ale widzę, że indata raczej uśpiona i trzeba czekać na rozwój sytuacja. Trzymasz jszcze ?
Batman Jutro pewnie dostanę baty na enea i indata. Kiedyś trzeba zebrać. Do jutra :)
Batman ale ciekawie wygląda obrót intra day na indata. Widać że ktoś ewidentnie sypie ale widać też ewidentnie że ktoś zbiera. Ciekawe jak się to rozstrzygnie
Batman Jestem ciekawy jutro jak rozegrają indata ... zarząd sprzedaje obrót na wsparciu rośnie papier jest zbierany. Jutro się rozstrzygnie sytuacja sam ejstem ciekawy jak się to potoczy
Batman A na indata poszło kolejne info o sprzedaży przez zarząd?
karkalis indata cały czas zarzad sypie
Batman indata wyjasni się jutro
leon na Indata doji, możliwe, że dopiero jutro się wyjaśni, który obóz zwycięży
Batman Błążej Michał jak widzicie indata aktualnie ?
Batman No ładnie ładnie indata :)
leon indata ładnie
leon na indata już 2
leon indata raczej bez paniki, to raczej trzeba czekać jak się w ciągu sesji rozwinie sytuacja
Przemek(r) Batman na jutro widze masterpha pod kontynuacje wzrostow, sfinks na przebicie Sma100, blo ciekawe co zrobia z tym infem, indata mozliwe wybicie linii korekty, newag mozlowe dalsze wzrosty
leon Batman na indata faktycznie volumen imponujący, ale to taka niewdzięczna spółka. volument jednak powinien być dobrym prognostykiem.
Batman Asia Ja dzisiaj i tak du\żo nakupiłem. Jeszcze bloober dobierałem jujubee kupiłem indata kupiłem mph dobierałem sfinx kupiłem cdr kupiłem ale zbliża się do mojej ceny zakupu i trochę mnie to martwi
Asia ja dzis w Indata, CTG i nawet skubnęla trochę aksamitnego Krezusa :)
Batman Janek jest na to spora szansa zarówno z indata jak i mph i sfinx ja czekam do końca sesji
Janek ciekawe czy indata wytrzyma
Batman Ja na indata znalazłem msc wejścia jak na razie myślę że trzeba poczekać do końca sesji
Batman leon sfinks też sobie nieźle radzi :) indata to wczoraj Wojciech zwracał uwagę
leon indata rusza chyba
leon Batman o indata
Batman Janek E tam na razie jest dobrze na indata duży obrót w msc wsparcia na dziennym tu trzeba czekać moim zdaniem do końca dnia chyba że dzisiejsze minima puszczą
Janek no i zrzut na indata :/
leon Batman ja ostatnio kupiłem indata, sprzedałem szybko, moż eteraz trzeba kupić.
Janek Batman ja wziałem indata, cdr i pekao, ale pekao na razie cofka lekka
Batman Dzisiaj wolumen już większy na indata niż cały wczorajszy więc może spekuła się skusiła ciekawe jak się to zakończy :)
Batman Na indata mamy wreszcie solidny pkt zaczepienia jak coś
Batman Indata do obserwacji jak pisał wielbłąd wczoraj :)
Przemek(r) Batman zobaczymy co z tej Indata będzie
Wielblad Też tak spojrzałem na InData, bo nikt z Was się dziś nią nie zainteresował :)
Wielblad A co myślicie o InData?
Przemek(r) Batman jeszcze do obserwacji indata
leon Przemek(r) thx ale nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że na indata może nastąpić jakieś wybicie.
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK