Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Grudzień 2022
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Wydarzenia

Rewolucja w obrocie ziemią rolną na Ukrainie

Z początkiem lipca weszła w życie nowa ustawa, która zmienia zasady obrotu gruntami rolnymi na Ukrainie. Regulacja nie pozwala nabywać ziemi inwestorom zagranicznym. Do 2024 roku w obrocie będą mogły uczestniczyć jedynie osoby fizyczne, później transakcje zawierać będą mogły także korporacje. Na GPW w Warszawie notowane są akcje kilku spółek rolnych działających na terenie Ukrainy, które działają w oparciu o dzierżawę ziemi. Nie będą one mogły nabywać gruntów, ponieważ ich siedzibą rejestrową są Cypr, Luksemburg i Niderlandy.

Klika tygodni temu – 1 lipca – weszła w życie ustawa wprowadzająca reformę ziemi rolnej na Ukrainie. Jest to akt, który po raz pierwszy w historii niepodległości tego państwa umożliwia właścicielom gruntów ich sprzedaż.

Reforma jest zaplanowana dwuetapowo. Początkowo jest skierowana jedynie do osób fizycznych, które będą mogły nabywać do końca 2023 roku do 100 ha ziemi. Następnie od 1 stycznia 2024 uprawnione będą także osoby prawne z siedzibą na Ukrainie. Limit obszarowy transakcji zostanie podwyższony do 10 tys. ha.

Z możliwości zakupu zostali wyłączeni obcokrajowcy i osoby prawne, których prawem macierzystym nie jest prawo ukraińskie, chyba że ogólnokrajowe referendum im to umożliwi. Przy obecnych uwarunkowaniach polityczno-społecznych wydaje się to jednak skrajnie nieprawdopodobne.

Reforma dotyczy wyłącznie gruntów prywatnych, bo ustawa wykluczyła sprzedaż tych, które pozostają w posiadaniu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Nowa regulacja nie ingerowała w umowy o innym charakterze niż kupna/sprzedaży. Chodzi tutaj m. in. o dzierżawy gruntów – co jest istotną informacją dla wielu spółek zajmujących się rolnictwem, które prowadzą uprawy na niejednokrotnie rozległych obszarach. Dotyczy to wielu spółek działających na Ukrainie, których akcje notowane są na GPW w Warszawie.

JAK TO SIĘ ZACZĘŁO ?

Żeby zrozumieć ewolucję procesu obrotu ziemią na Ukrainie należy cofnąć się do lat 90-tych poprzedniego wieku. W czasach, gdy Ukraina była częścią Związku Radzieckiego, ziemia była własnością państwa, a rolnicy pracowali w państwowych i skolektywizowanych gospodarstwach. Po usamodzielnieniu się, państwo zachęcane przez doradzające mu organizacje międzynarodowe, przeprowadziło prywatyzację dużych zasobów ziemi. Pracownikom skolektywizowanych gospodarstw przyznano certyfikaty, dzięki którym mogli uzyskać prawo własności do niewielkich działek.

W 2001 roku rząd wprowadził moratorium na obrót ziemią, pierwotnie tymczasowe, jednak z czasem wielokrotnie przedłużane. Moratorium zakazywało dalszej prywatyzacji ziemi państwowej, a także obrotu nią w transakcjach prywatnych (z drobnymi wyjątkami – np. dziedziczenie). Moratorium nie ingerowało w zjawisko dzierżawy, która w obliczu tak długotrwale nieprzewidywalnego otoczenia prawnego, zyskała znacząco na popularności.

SKALA DZIERŻAWY NA UKRAINIE

Oakland Institute przyznał, że trudno znaleźć wiarygodne dane na temat skali dzierżawy gruntów na Ukrainie. Jest to m. in. z tego powodu, że wiele umów nie jest rejestrowanych. Mimo to, jego zdaniem wśród największych dzierżawców są firmy związane z produkcją rolną. Szacunki całkowite co do dzierżawionych obszarów są dalece nieprecyzyjne – wahają się od 3-6 mln ha.

Według dorocznego rankingu latifundist.com czołowa dziesiątka dzierżawców miała na koniec 2019 roku w swoim posiadaniu ok. 2,7 mln ha gruntów. Dane te mają charakter orientacyjny i mogą się różnić od podawanych przez niektóre podmioty w swoich oficjalnych dokumentach.

Kernel Holding jest największym dzierżawcą gruntów – ponad 500 tys. ha. To bardzo dużo zwłaszcza, jeżeli się porówna z rozdrobnioną strukturą polskiego rolnictwa. Jak donosił portal farmer.pl największe polskie gospodarstwo rolne miało powierzchnię nieco ponad 10 tysięcy hektarów.

Choć to znowu nie tak dużo, gdy weźmie się pod uwagę rosyjskie firmy rolnicze. Kernel plasowałby się mniej więcej w połowie stawki rosyjskiej czołowej dziesiątki, której przewodził Miratorg rodziny Linnik, gospodarujący w 2021 roku na blisko 1,05 mln ha. Różnica pomiędzy obiema firmami jest taka, że Miratorg jest właścicielem gruntów, na których gospodaruje.

Tab. Najwięksi dzierżawcy ziemi rolnej na Ukrainie

grafika do art. o ukrainie

Legenda: kolorem jasnoniebieskim oznaczono spółki, których akcje notowane są na GPW w Warszawie

Źródło: latifundist.com

Analiza w czasie zmian dzierżawionych gruntów dowodzi, że największa ekspansja ukraińskich firm rolniczych pod względem pozyskiwania nowych terenów miała miejsce przed wielu laty.

Od dłuższego czasu panuje stagnacja, choć zdarzały się dość istotne zmiany w odniesieniu do niektórych firm (np. Kernel, który istotnie powiększył obszar dzierżaw). W 2010 roku czołowa dziesiątka miała w posiadaniu ok. 2,6 mln ha ziemi, a w 2019 roku ok. 2,7 mln. Jak zmieniał się w czasie dzierżawiony areał przez czołowe spółki rolnicze operujące na Ukrainie można zobaczyć pod linkiem: http://ТОП-10 агрохолдингов | Flourish

Wygląda więc na to, że czołowe spółki rolne z Ukrainy uznały póki co, że osiągnęły odpowiednią skalę działania biznesu i skupiły się na optymalizacji procesów produkcyjnych.

PIERWSZE EFEKTY REFORMY

W krótkiej perspektywie lipcowa reforma rolna na Ukrainie nie doprowadziła do istotnych zmian obrotu ziemią.

Dane za kilka tygodni od wejścia ustawy pokazują niską aktywność transakcyjną. Według ukraińskiego resortu rolnictwa (dane z 12 sierpnia) podpisanych zostało ok. 6,1 tys. umów, opiewających na ok. 12,4 tys. ha – jak łatwo wyliczyć średnia powierzchnia gruntu zmieniająca właściciela wyniosła ok. 2 ha (przy maksymalnym limicie 100 ha). Nieznane są średnie ceny w tych transakcjach. Niewielki wolumen transakcji nie powinien zresztą dziwić. Ukraiński Instytut dla Przyszłości przeprowadził sondaż. Wynika z niego, że tylko 3 proc. posiadaczy gruntów zdecydowałoby się na ich sprzedaż bez wahania. 10 proc. przyznało, że rozważyłoby transakcję, gdyby cena była odpowiednia. 22 proc. zastanowiłoby się nad sprzedażą, ale nie w pośpiechu.

WIĘCEJ MOŻE SIĘ ZMIENIĆ OD 2024 ROKU

Dopiero od 2024 roku może dojść do poważniejszych zmian w zakresie gruntów na Ukrainie, gdy dopuszczone zostanie nabywanie także przez osoby prawne do 10 tys. ha.

Obecnie właścicielem prawie 25 proc. gruntów rolnych jest państwo, jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa państwowe. ¾ takich nieruchomości jest własnością prywatną. Natomiast cechują je bardzo małe rozmiary (4-10 ha w zależności od regionu).

Kto może włączyć się do akcji nabywania gruntów rolnych po 2023 roku ?

Nabywcy mogą mieć dwojakie zamiary.

Pierwsi potraktują ziemię jako towar inwestycyjny, który z czasem może zyskiwać na wartości. Dodatkowo, jeśli grunt będzie atrakcyjny rolniczo, to mogą otrzymywać coroczne czynsze dzierżawne. Zdaniem ekspertów mogą oni liczyć na roczny dochód z dzierżawy w wysokości 10-15 proc. Dla porównania inflacja w lipcu na Ukrainie wyniosła 10,2 proc. rdr.

Biorąc jednak mocno rozdrobnioną strukturę gruntów prywatnych (4-10 ha) przyszły inwestor będzie musiał się wykazać, poza posiadaniem odpowiednich zasobów finansowych, nie lada determinacją. Gdyby chciał kupić grunt bardzo dużych rozmiarów w jednym kawałku, to musiałby włożyć sporo wysiłku żeby przekonać wielu właścicieli małych parceli.

Z myślą między innymi o takich inwestorach powstał nawet portal kojarzący wszystkie strony transakcji – Land Club. Dostęp do niego mają wszyscy zainteresowani. Z ankiety portalu wynika, że właściciele gruntów byli skłonni sprzedawać swoje nieruchomości za cenę 1,5-2,0 tys. USD/ha. Jednocześnie oczekiwania wskazują, że w ciągu 5 lat od uwolnienia ukraińskiego rynku gruntów rolnych cena za hektar wzrośnie do 4 tys. USD.

Dla porównania średnia cena gruntu rolnego w Polsce wynosi ok. 12,5 tys. USD i nie należy zakładać, że dotyczy czarnoziemów. W naszym kraju szacuje się, że czarnoziemy stanowią ok. 1 proc. areału. Na Ukrainie z kolei 2/3 gruntów rolnych to właśnie czarnoziemy, czyli bardzo żyzne gleby.

Poza poziomem zamożności społeczeństwa duży wpływ na zachowanie się cen po wdrożeniu reformy będzie mieć też dostępność do kredytu. Stopa pożyczkowa banków, obrazująca średni koszt oprocentowania kredytów udzielanych osobom fizycznym i przedsiębiorcom, wynosi nieco ponad 12 proc. w hrywnie. Druga kategoria inwestorów będzie zainteresowana nabyciem w celach użytkowych – to właśnie m. in. przypadek spółek rolnych.

CO NOWA REGULACJA OZNACZA DLA SPÓŁEK Z WIG-UKRAINE ?

Inwestorzy zastanawiają się, jaki wpływ reforma obrotu ziemią rolną może mieć na firmy notowane na GPW w Warszawie, które są skupione w ośmioskładnikowym indeksie WIG-Ukraine.

Spółki rolne zdominowały WIG-Ukraine. Największymi z nich pod względem udziału w indeksie są Kernel, Astarta i IMC. Mają one zasadniczy wpływ na zachowanie WIG-Ukraine, gdyż ich łączny udział wynosi ok. 83 proc.

Wykres – Zmiana procentowa największych spółek rolnych na tle indeksu WIG-Ukraine w ostatnich 3 latach w interwale tygodniowym

Legenda: WIG-Ukraine – kolor niebieski, Kernel – kolor pomarańczowy, Astarta – kolor zielony, IMC – kolor czerwony

Źródło: stooq.pl

Wydaje się, że nowo wprowadzona liberalizacja obrotu ziemią na Ukrainie w średnim terminie będzie mieć neutralny wpływ na spółki rolne z GPW w Warszawie.

Firmy te będą wciąż działać w oparciu o umowy dzierżawy. Są to długoletnie porozumienia – od 2015 roku minimalny okres umowy to 7 lat. Wiele ze spółek dba jednak o jeszcze dłuższe terminy dzierżaw.

Kernel ujawnił, że średni czas trwania umowy wynosi 12 lat. Ciekawostką jest, że z niektórymi kontrahentami (19 tys. ha) podpisał umowy ultradługoterminowe (powyżej 70 lat). Przypomina to trochę instytucję użytkowania wieczystego znanego z prawa polskiego. Spółka uiściła czynsz dzierżawny za to z góry.

Firmy rolne dodatkowo zabezpieczają się wobec wydzierżawiającym gwarantując sobie w umowach prawo pierwszeństwa w przypadku upływu terminu dzierżawy, a także prawo pierwokupu w razie, gdyby regulacje prawne umożliwiały nabycie gruntu. Wszystkie spółki rolne, wchodzące w skład WIG-Ukraine, choć kluczowe stanowiska w nich zajmują obywatele ukraińscy, mają siedzibę w domicylach zagranicznych (głównie Cypr i Luksemburg, ale także Niderlandy). To oznacza, że będą traktowane jako podmioty spoza Ukrainy, a tym samym nie będą mogły nabywać ziemi rolnej.


Chcesz zacząć inwestować za granicą? Przypominamy o możliwości uzyskania 50 USD zwrotu za prowizję przy otwarciu konta w LYNX korzystając z linku: Kliknij aby założyć konto LYNX

LYNX
LYNX

Zobacz podobne analizy:1 Odpowiedź

 1. Michał Michał pisze:

  Oczywiście pytanie, czy ustawa ukraińska narzuca obowiązek, żeby spółka matka miała siedzibę na Ukrainie, czy wystarczy, że spółka która ubiega się o ziemie miała siedzibę na Ukrainie. W przypadku przykładowo Astarty to jedynie spółka matka (która ma rolę jedynie holdingu) siedzibę ma w Amsterdamie. Spółki córki – spółki operacyjne – są ulokowane głównie na Ukrainie.
  Różne są regulacje w różnych państwach, ale z artykułu wynika, że Ukraina postawiła na siedzibę spółki kontrolującej.
  Artykuł bardzo rzeczowy.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

k_jar Astarta już 19% piękny dzień
Kam Astarta mega wyniki za 3Q podali, dzięki Piaskun za zwrócenie uwagi
Janek cos na astarta sie dzieje
Piaskun kriss1975 Astarta jeszcze tania i KSG...
Janek astarta powiesili, 3k na PKC buy
Dzikun astarta już na widłach
ppp skąd ten wystrzał na ukraińskich spółkach? Kernel na widłach wisi z +24,9%, Astarta +12%
Maciejka Anon dlaczego Astarta nie jest zagrożona wojną?
kriss1975 Ed no to all in kelner , astarta i inne ;)
Maciejka Astarta, Kernel po 100
Michał (a) Anon Kernel i Astarta akurat dalej dużo będzie zależeć od rozwoju sytuacji na Ukrainie. Jak kryzys jeszcze bardziej się pogłębi to siłą rzeczy te spółki również spadną.
mediolan ursus pod co rosnie..? to samo kernel astarta - tutaj wyprzedanie mocne ale odbicia za mocne
Drakkar7 Dzisiaj Asbis i Astarta widzę się popisują;)
Maciejka Jutro myślę, że Astarta i Asbis też zaliczą spadkową sesję za Kernelem
Michał (a) Z ciekawostek Astarta dzisiaj TKO -40%.
space astarta ładne TKO
Janek astarta coś słabo odbija :/
Dzikun ksagro, astarta
Michał (a) Janek Na Astarta dalej panuje długoterminowy trend wzrostowy i nie było jeszcze większych spadkowych świec. Dalej możemy więc mówić o zwykłej korekcie (jeżeli chodzi o tę falę spadkową od listopada 2021). Główne wsparcie to właśnie 35,00 zł więc moment jest relatywnie atrakcyjny.
Janek Michał (a) jak widzisz astarta?
Michał (a) Janek Na Astarta będzie można zagrać pod przebicie oporu 46,00 zł. Dojdzie wtedy do "neutralizacji" negatywnej świecy 19.11.21 oraz 22.11.21. Spółka znajduje się w dalszym ciągu w trendzie wzrostowym.
Michał (a) Anon Dlaczego uważasz, że Astarta "ciekawie wygląda"? Jest faktycznie w długotemrinowym trendzie wzrostowym od marca 2020 r. ale by się przydało przynajmniej jedno zdanie argumentacji.
Janko Astarta powróciła do kanału wzrostowego...
Dzikun piaskun astarta wyniki petarda
lskibinski astarta wyglada przyzwoicie, ale np. Kernel to taki układ, że strach się bać
Anon Cześć, ASTARTA pod wyniki ;)
Dzikun no właśnie nie idzie, kernel +0,18, astarta -1,16, agroliga +1,05, agroton +3,79, ale ksagro prawie +10
Dzikun Anon astarta
Anon ASTARTA ktoś wchodzi?
Anon Astarta ktoś zagrywa?
progress ASTARTA być może przebije linię trendu od 2011r.
mediolan moje pytanko skad astarta wezmie kase na skup .. z zysku to duzo zabraknie
Kowal Astarta pociąg odjechał i się nie załapałem :( miałem zlecenie ale luka na otwarciu i nie weszło
space tomciu astarta to pod skup akcji
tomciu Astarta po starcie za chwilę może KER ?
Ed Astarta lepszy wynik za Q1 :)
space astarta to przecież ze względu na wyniki
Piaskun kriss1975 zobacz jak się wi ukraina rozjechał astarta rosnie 4% a ksg już -5%
natki przezylem to z astarta
Sal Agroliga i Astarta
Anon Ktoś zagrywa Astarta pod wyniki???
Grzesiek co sądzicie o ksg ? Astarta wybiła a to jest podobna społka z wig ukraina
Grzesiek astarta srednie sie przecieły https://www.tradingview.com/x/pFC7kCn2
kuna Astarta to chyba zasypali
kuna astarta wreszcie :)
Grzesiek ooo astarta na widłach :)
space Luk astarta ?
kuna kozineczka jezeli moge sie w trynic to kukurydza ,pszenica i cukier dupy nie urywaja siedze na Astarta juz z 3 tyg. Wyniki mieli najgorsze od 17 jezeli dobze pamietam
Ed Astarta podała wyniki vs 2019 słabo wygląda
kuna Cześć , Astarta - ładny wolumen , ciekawe jak zamkną
kuna h3rlitz no i dwie pozycje zle prowadzone astarta i famur
Drakkar7 Astarta uciekła
kramrok Astarta coś rusza
goscniedzielny Witam poproszę kilka słów o Geotrans, One More Level, Astarta, Amrest, Adiuvo
filip Kernel, Ovostar, Astarta, KSG, Milkiland i Agroliga
space tak więc trzeba uważać (chyba) na agroton, agroliga, kernel, astarta. jak coś widzicie więcej to piszcie
Bartman Piaskun masz na myśli waluty czy Astarta
Bartman balrog Astarta
Bartas_Gda (r) Obecnie naszym zdaniem najatrakcyjniej wyglądają Astarta (FCF w 2019 roku wyższy niż bieżąca kapitalizacja, wzrosty cen cukru na świecie i na Ukrainie), Famur (rekordowy podpisany portfel zamówień, Dyield?20 na poziomie 12%, największy beneficjent ustawy o zatorach płatniczych link), Kruszwica (mocny bilans?ponad 200 mln PLN gotówki netto oraz Dyield?20 6%) i TIM (Dynamiczny wzrost wyników w 4Q?19; Dyield 7% w 2020 r.).
Bartman Astarta też buja góra dół są tam jakieś informacje?
h3rlitz Astarta jak kamień...
Bartman Astarta również leci
hasior Przemek (r) a ASTARTA?
kramrok Astarta duze obroty i rosnie
Janek ktoś patrzy na astarta?
Janek Co się stało na astarta?
Janek astarta widły
kramrok Astarta wybiła
kramrok Astarta duże oborty dzisiaj
Błażej (a) AST to Astarta
millo69 astarta obrót
Przemek (r) Astarta dziwnie bez wybicia chociaż wygląda nie najgorzej
Przemek (r) Piaskun dzięki. Ciekawy komentarz do Astarta i do Ciech.
Przemek (r) Ciekawe czy z Astarta coś będzie bo widzę, że Kernel ładnie urósł a tutaj na razie konsolidacja. Trzeba poczekać na jakieś wybicie.
Lubelak co sądzicie o ASTARTA, spora paczka
Przemek (r) Astarta ciekawy wykres D1 na którym widać większy kapitał który najprawdopodobniej zakumulowal akcje na spadku a na dzisiejszej sesji możliwe że doszło do realizacji zysków
piotrlotr ehh a jeszcze w tamten piatek mialem ASTARTA ... masakra spolka po podaniu tragicznych wynikow zapiernicza w gore i jeszcze dzisiaj super wolumen
piotrlotr ozzz w dupe no... o jeden dzien za wczesnie sprzedalem ASTARTA .....
piotrlotr ASTARTA ladny mlotek na sporym wolumenie
andrzej641104 25 b.m. poszukując sygnałów kupna ,zakupiłem mały pakiecik ASTARTA, obecnie realizuje zysk 15%.Można zwrócić uwagę na AGROTON, w swoim czasie te spółki chodziły parami.Ostrożność wskazana , już kiedyś na nich ostro popłynąłem.
Batman cisną na tej astarta szkoda że się to tak wysoko otworzyło
Batman astarta też
Hoze astarta uklepała dno czas chyba na odbicie
filip Astarta w fajnym miejscu
karkalis Astarta podała kijowe dane za q4.2017 - moim zdaniem nie ma pod co rosnąć- wszędzie spadki sprzedaży
Michał (a) Batman Jutro powinien się wyrysować na Astarta dolny knot i to miejsce będzie poziomem obronnym. Kurs właśnie wjechał w obszary wsparcia. Tylko przed większymi analizami bym zaczekał na środę, bo jutro na otwarciu sesji rynki minimalnie zanurkują.
Batman Michał Jaki o ceniasz kurs astarta ?
Batman Jak widzicie astarta aktualnie Michał Błażej Przemek ?
Batman Astarta też super
laik Batman ta Astarta też ładnie ;)
Batman stp i astarta i kilka innych
Batman Do ścisłej obserwacji na jutro: 4funmedia LA 10,81 (Z arkusza zleceń i wykresu) Baltona LA na ob poziomie Braster LA 8,36 (Na świecę młot z wykresu i arkusza) Kopex Na obecnym poziomie SL poniżej 3,99 Masterpharma (bardzo spekulacyjnie malutkim kapitałem) na ob poziomie Newag LA z arkusza zleceń i wykresu 18,15 Oponeo LA 40,60 z arkusza Pfleider na ob poziomach TP 41,95 Rafako LA 5,01 Z arkusza zleceń Agora na kontynuację Astarta LA 56,41 Z arkusza i wykresu Stalexport Na kontynuację lub przy wsparciu Stalprodukt LA 532 z Arkusza Bloober Na kontynuacje LA 42,95
Batman miguel No ja mam np aktualnie agora astarta elemental bloober braster foreveren if4 pfleider stalexport stalprodukt i jeszcze ponad 50% w gotówce i szukam kolejnych a tamte będę po prostu prowadził i lepiej mi z tym
Batman Nie agroton tylko astarta miąło być
laik Błażej jakbyś nam jeszcze coś o Astarta napisał ...
Batman Bo dziś dużo zakupów zrobiłem i na razie odpukać nieźle. Agora Astarta bloober if4 stx. :)
Batman Ja nie ukrywam że liczę na to że astarta wybije
laik Jak przebije opór na Astarta to może być ciekawie
laik Coś sie tam chyba dzieje na Astarta
laik Astarta analizowana byla przez Błażeja
Batman Jeszcze ta astarta :)
Janek Przemek(r) a technicznie jak wygląda astarta?
karkalis Wow, Astarta ma 3% freeflow
Przemek(r) Astarta z olbrzymim wolumenem do obserwacji
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK