Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Czerwiec 2022
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Dynamicznie rozwijający się Spyrosoft przeniósł się z NewConnect na parkiet regulowany

W cieniu emocji związanych z rosyjską agresją na Ukrainę, część inwestorów mogła pominąć fakt, że na GPW w Warszawie parę dni temu pojawiła się nowa spółka informatyczna – Spyrosoft. Firma nie ma optymalnego momentum w debiutach. Początek jej notowań na NewConnect to schyłek lutego 2020 roku. Wtedy z kolei uwaga inwestorów raczej koncentrowała się na pandemii koronawirusa, zataczającej coraz szersze kręgi na świecie. Być może warto przyjrzeć się jej bliżej, gdyż na tle innych przedstawicieli rodzimego rynku cechuje ją rzadko spotykane tempo rozwoju.

Akcje Spyrosoftu zadebiutowały w obrocie na rynku alternatywnym 28 lutego 2020 roku. Poprzedzała to oferta skierowana do wybranych osób, w której jedna akcja kosztowała 10 zł. Od tego czasu cena akcji wrocławskiej spółki zmultiplikowała się (do ok. 260 zł obecnie), a część inwestorów zastanawia się, czy ma to uzasadnienie i co będzie dalej.

Zanim dojdziemy do odpowiedzi na to pytanie, warto trochę napisać o profilu biznesowym Spyrosoftu. Spółka została założona w 2016 roku. Jest to firma usługowa, która specjalizuje się w wytwarzaniu oprogramowania – od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych. W odróżnieniu od wielu firm IT (sprzedaż wystandaryzowanych produktów) Spyrosoft dostarcza usługi programistyczne dostosowane do potrzeb i wymagań klienta, a zatem „szyte na miarę”. Nie ma zatem mowy o jednolitym produkcie, który ma za zadanie spełnić wymagania różnych klientów. Za każdym razem mamy do czynienia z unikalnym rozwiązaniem na potrzeby pojedynczego odbiorcy. Przykładowo nie znajdzie się w nim niepotrzebnych funkcjonalności, które zazwyczaj występują w przypadku wystandaryzowanego oprogramowania.

Spyrosoft współdziała z klientami od momentu tworzenia koncepcji produktów i wyboru technologii, poprzez opracowanie architektury rozwiązania i jego implementację, aż po utrzymanie i prace rozwojowe. Grono odbiorców usług jest dość zróżnicowane sektorowo. Firma pracuje na rzecz branży finansowej, automotive, przemysłu 4.0, telemedycznej, HR i edukacyjnej, a także dostawców rozwiązań geoprzestrzennych.

SPECJALIZACJE BIZNESOWE SPYROSOFTU

W ramach usług na rzecz branży finansowej grupa kapitałowa Spyrosoft projektuje systemy kompleksowo wspierające procesy pożyczkowe i systemy zarządzania wierzytelnościami. Oferta obejmuje też projektowanie rozwiązań z obszaru bankowości cyfrowej i dla sektora fintech. Całość usług dla tego segmentu biznesowego uzupełnia wytwarzanie oprogramowania wspierającego przetwarzanie i analizę danych finansowych.

Dla przedstawicieli sektora automotive (w uproszczeniu motoryzacji) przeznaczone jest z kolei oprogramowanie wbudowane, a także jego integracja i walidacja zgodnie z wymaganiami standardów A-Spice obowiązujących w branży. W ofercie dla automotive jest również projektowanie i wdrażanie procesów związanych z Functional Safety (bezpieczeństwo funkcjonalne).

W segmencie Przemysł 4.0 Grupa Spyrosoft koncentruje się na oprogramowaniu zapewniającym automatyzację i komunikację urządzeń. Dostarcza też rozwiązania systemowe typu enterprise. Pozwalają one na wymianę danych pomiędzy urządzeniami oraz wsparcie procesów zarządzania flotą urządzeń przemysłowych.

Dla podmiotów specjalizujących się w świadczeniu usług geoprzestrzennych firma produkuje oprogramowanie do kompleksowego przetwarzania danych przestrzennych. Dotyczy to rozwiązań z zakresu przechowywania danych przestrzennych i ich inteligentnej analizy, a także projektowania systemów typu enterprise, umożliwiających m. in. zarządzanie informacjami geoprzestrzennymi.

Przedostatni segment biznesowy to HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) i edukacja. Celem proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim automatyzacja zarządzania systemami pracy tymczasowej, zarządzania wynagrodzeniami i benefitami.

W zakresie usług skierowanych na potrzeby telemedycyny grupa kapitałowa dostarcza oprogramowanie wbudowane dla urządzeń medycznych, projektuje ich komunikację i wdraża zaawansowane algorytmy wspierające poprawną diagnostykę wykonywaną przez sprzęt medyczny. Oprócz tego oferuje projektowanie systemów typu enterprise, które wspierają zarządzanie firmami medycznymi, optymalizują opiekę nad pacjentami lub monitorują pracę urządzeń medycznych.

Zdaniem zarządu spółki najbardziej zbliżone profilem biznesowym są PGS Software (do niedawna notowany na GPW w Warszawie, lecz w 2021 roku został wykupiony przez niderlandzką Xebia Consultancy Services), Exadel, Infopulse, NetGuru, UNITY Group oraz inne podmioty zajmujące się produkcją oprogramowania na zlecenie.

JEDNA Z NAJSZYBCIEJ ROSNĄCYCH FIRM W EUROPIE

Firma należy do wąskiego grona najszybciej rosnących pod względem sprzedaży firm europejskich. W ostatnim dorocznym rankingu Financial Times Spyrosoft uplasował się na 127 pozycji wśród wszystkich konkurentów. W subrankingu, uwzględniającym wyłącznie polskie spółki, znalazł się na 6 miejscu (wyprzedziły go jedynie Rascal Industry, Telemedi, Tutlo, Synerise i ChaiKola). Jednocześnie, gdyby wziąć pod uwagę tylko firmy technologiczne, to Spyrosoft zajął drugie miejsce (po Synerise).

Infografika 1 – Najszybciej rosnąca dziesiątka firm europejskich i polskich pod względem tempa sprzedaży

Spyrosoft

Źródło: opracowanie własne na podstawie Financial Times

Ponadprzeciętne osiągnięcia potwierdzają również inne wybrane wyniki i wskaźniki finansowe grupy kapitałowej Spyrosoft. Marża brutto ze sprzedaży jest stabilna i od trzech lat przekracza 30%. Rentowność kapitału własnego za 2021 rok to ok. 36%, choć w dłuższym horyzoncie czasowym wykazuje tendencję malejącą. Tak wysoka efektywność pracy na kapitale własnym pozwala zaliczyć emitenta do ścisłej czołówki polskich firm giełdowych. Zysk netto podmiotu dominującego zwiększał się w latach 2018-2021 w średniorocznym tempie wynoszącym ok. 91%.

Infografika 2 – Wybrane parametry finansowe grupy kapitałowej Spyrosoft w latach 2018-2021

Spyrosoft

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych emitenta

Legenda: COGS – koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów , EBIT – zysk z działalności operacyjnej, EBITDA – zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację, OCF – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, CAGR (ang. compund average growth rate) – średnia roczna stopa wzrostu. Dane finansowe pochodzą ze zaudytowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za wyjątkiem 2021 roku

PERSPEKTYWY NAJBLIŻSZE

W najbliższym czasie na kurs spółki od strony fundamentalnej może mieć wpływ kilka czynników.

Po pierwsze, wyniki finansowe grupy kapitałowej Spyrosoft mogą zostać podbite w pierwszym kwartale tego roku w wyniku dodatnich różnic kursowych. Wojna w Ukrainie doprowadziła do wyraźnego odwrotu od walut rynków wschodzących, na czym m. in. ucierpiał złoty. Spyrosoft ma ponad 80% ekspozycję na waluty obce – funt brytyjski, euro i dolar amerykański.

Nie świadczy ona usług programistycznych w Rosji, Ukrainie i Białorusi, więc z tej strony nie należy spodziewać się negatywnych niespodzianek. Konflikt zbrojny w Ukrainie może być szansą dla spółki. Z jednej strony może dojść do przepływu kontraktów wykonawczych, świadczonych do tej pory przez wschodnie spółki. Z drugiej zaś wojna zmusza wiele osób, w tym informatyków, do poszukiwania spokojniejszych lokalizacji, na czym może skorzystać Polska. Zarząd spółki przyznał ostatnio, że otrzymuje więcej zapytań od firm, które do tej pory realizowały usługi w Rosji i Białorusi.

Spodziewa się przy tym, że w 2022 roku zostanie utrzymane tempo wzrostu przychodów. Marża na działalności ma pozostać na poziomie zbliżonym do poprzednich lat. Zarząd podkreślił jednak, że „ciągle priorytetem jest wzrost biznesu, a nie maksymalizacja marży”.

W połowie stycznia 2022 roku Spyrosoft rozpoczął negocjacje na temat przejęcia pakietu kontrolnego w firmie oferującej rozwiązania programistyczne. Decyzja inwestycyjna o potencjalnym zaangażowaniu się zostanie podjęta po zakończeniu procesu due dilligence oraz negocjacji, najpóźniej w drugim kwartale tego roku.

Spyrosoft nie zakłada emisji nowych akcji. Kluczowi akcjonariusze spółki w związku z debiutem nie planują sprzedaży posiadanych akcji. Postawa głównych akcjonariuszy ma istotny wpływ na zachowanie się kursu akcji. W zeszłym roku doszło do sporych dezinwestycji przez dwie wiodące akcjonariuszki. 30 marca 2021 roku po sesji, na rynek napłynęła informacja, że Dorota Łękawa i Wioletta Bodnaruś rozważają sprzedaż części lub wszystkich posiadanych akcji spółki na rzecz inwestora (inwestorów) branżowego lub finansowego. Na zamknięciu tego dnia kurs Spyrosoftu wyniósł 400 zł.

Uwagę inwestorów bez wątpienia przyciągnął zapis, że akcjonariuszki zastanawiają się nad sprzedażą wszystkich posiadanych akcji. Każda z nich dysponowała przed publikacją komunikatu akcje zapewniające ok. 32% głosów na WZA firmy. Realizacja takiego zamierzenia oznaczałaby oddanie kontroli podmiotowi trzeciemu. Od tego momentu cena walorów wrocławskiej spółki pogrążyła się. Od 30 marca do 9 kwietnia kurs poszedł w dół z 400 zł do 280 zł, czyli o 30%.

12 kwietnia Spyrosoft powiadomił, że obie panie łącznie sprzedały w transakcjach ABB (proces przyspieszonej budowy księgi popytu) akcje stanowiące 10,3% głosów na WZA po jednostkowej cenie 235 zł. Interpretacja tego posunięcia przez część rynku była jednoznaczna. Kluczowe akcjonariuszki przestały wierzyć w długotrwałą wizję rozwoju grupy kapitałowej Spyrosoft. Gdyby zadeklarowały one, że rozważają pozbycie się jedynie części posiadanych akcji, to łatwiej byłoby to przełknąć rynkowi.

Spółka jest notowana przy wskaźniku P/E w okolicach 16 pkt. Nie jest to wygórowana wycena, jeżeli założy się tempo wzrostu w ciągu najbliższych 2 a może 3 lat, na poziomie 25-30%. Tyle teoria, gdyż prawdopodobnie za sprawą nieoczekiwanej deklaracji akcjonariuszek sprzed roku prawdopodobnie rynek przyjmuje pewne dyskonto wobec fair value. I tak decyzja sprzed roku ciąży wciąż kursowi producenta oprogramowania, a rynek tak łatwo nie zapomina. Choć z punktu widzenia analizy technicznej widać, że cena walorów spółki ma się ku lepszemu. Na ostatnich sesjach doszło do przebicia istotnego poziomu oporu wyznaczonego w okolicach 250 zł. Na wykresie tygodniowym widać przy tym, że w wielomiesięcznym trendzie bocznym (od czerwca 2021) zwiększył się wolumen wymiany. Towarzyszyło temu uformowanie trzech białych świec o sporych korpusach. Do tego została pokonana 50-sesyjna średnia krocząca, która dość skutecznie powstrzymywała od listopada 2021 jakiekolwiek próby wybicia z trendu horyzontalnego.

Infografika 3 – Kurs Spyrosoftu w interwale tygodniowym

Źródło: stooq.pl

Pewną niedogodnością dla inwestorów detalicznych może być brak rekomendacji wystawionych przez biura maklerskie dla akcji spółki. Sporo o jej biznesie można się dowiedzieć z niedawno opublikowanego prospektu emisyjnego, który został przygotowany w procesie przenosin z NewConnect na rynek regulowany. Zapoznasz się z nim pod tym linkiem:https://spyro-soft.com/wp-content/uploads/2022/01/2021-12-31_Spyrosoft-S.A._Prospekt.pdf. Jest to jednak dokument przygotowany przez spółkę i jej doradców. Brak rekomendacji można uzupełnić. Dla klasycznych biur maklerskich firma jest najprawdopodobniej zbyt mała pod względem kapitalizacji i płynności obrotu. Niemniej istnieje grono polskich biur maklerskich, zagranicznych firm analitycznych, które na zlecenie emitenta przygotowują tego typu opracowania. I niejednokrotnie nie wiąże się to z jakimiś potężnymi wydatkami. Do tego ciekawym rozwiązaniem może być złożenie aplikacji do giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego (PWPA). Być może zaowocuje to wciągnięciem Spyrosoftu na listę podmiotów-uczestników inicjatywy GPW w Warszawie.

Zobacz podobne analizy:3 komentarze

 1. Błażej Błażej pisze:

  W tym tygodniu w strefie premium pojawiła się dodatkowa analiza spółki: https://gpwatak.pl/zar/premium-kolejne-zagrania-na-tapecie/

  • Michał Michał pisze:

   A jakie jest Twoje zdanie o spółce?

   • Błażej Błażej pisze:

    Nie mam jeszcze wyrobionej opinii o spółce, gdyż szczerze dopiero po artykule Marcina o niej się dowiedziałem. A Ty patrzysz na nią bardziej przez pryzmat spółki „normalnej” czy „spekulacyjnej”?

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK