Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Grudzień 2021
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

Analiza finansowa spółki Ailleron


Analiza finansowa spółki Ailleron (ALL)

 

1. Wskaźniki fundamentalne

Rentowność ROA i marża zysku netto (ROS)* w optymalnych warunkach wynoszą minimalnie 7%, ale w względem średniej sektora ALL jest ciut lepszy. Jeżeli porównamy wynik r/r, to ROA spadło o 53,52%, a marża zysku netto aż o 59,34% – wynik taki nie jest zadowalający. Wskaźniki te, a przynajmniej marża zysku netto, powinna konsekwentnie rosnąć, a nie spadać (obecnie jest to najgorszy wynik od 10 kwartałów; sektor w porównaniu utrzymuje się stale przy 7-8%).

Wyceny C/WK oraz C/ZO wskazują nam, że spółka do tanich nie należy, a jeżeli porównalibyśmy sam wskaźnik C/Z (23,20 ALL – 12,47 sektor), to wynik byłby jeszcze bardziej rażący. Podwyższone oczekiwania wobec spółki, które nie odbijają się także na rentowności nie są pozytywną przesłanką. Z drugiej strony wysoki wskaźnik C/Z czy C/ZO w branży informatycznej uznawać można za standard, stąd też C/ZO na poziomie 14,71 w porównaniu do sektora do nadmiernie wysokich nie należy.

Zadłużenie długoterminowe (dług) wskazuje o poziomie pokrycia zobowiązań długoterminowych kapitałem własnym. Za optymalny wynik w tej branży uważa się nie więcej niż 30%. W przypadku średniej sektora wynosi on 14%, a w przypadku spółki 38%. Wynik ten był i jest ponad średnią sektora, a od wielu kwartałów oscyluje na zbliżonym poziomie – 30.06.2014 doszło do emisji obligacji A z datą wykupu na 19.03.2017.

*Wskaźnik stopy zwrotu/rentowności to stosunek zysku przypadający na jedną akcję do ceny akcji. Wyrażana w procentach kwota, pokazuje jaka część zainwestowanej kwoty ma szansę wrócić do akcjonariusza w postaci zysku.

 

2. Analiza historyczna

 

Powyższe trzy wykresy przedstawiają kolejno Kapitał Własny, Zysk netto oraz Zysk ze sprzedaży począwszy od III. kwartału 2010 do III. kwartału 2016.

W perspektywie r/r mamy widoczny spadek zysku netto o niecałe 50% oraz spadek zysku ze sprzedaży o niecałe 30%. Kapitał własny utrzymuje się od ponad dwóch lat na podwyższonym poziomie, aczkolwiek niejasne jest po co spółka gromadzi kapitał, zamiast go zainwestować bądź przeznaczyć częściowo na dywidendę (ostatnio spółka przejęła spółkę Software Mind).

Na podstawie powyższych wykresów nie można jednoznacznie stwierdzić, aby spółka „pomyślnie” się rozwijała. Widoczna jest de facto skokowa poprawa wyników, ale nie utrzymuje się ona na stałym poziomie, a wynika to z sezonowości przychodów, która polega na tym, że najwyższe przychody osiągane są zwykle w czwartym kwartale. Sezonowość spółka uzasadnia silną koncentracją w IV. Kwartale na finalizacji i rozliczeniach kontraktów zawartych w rocznym cyklu budżetowym.

3. Analiza bilansowa/finansowa ostatniego raportu

Przychody osiągnięte w ciągu 3 kwartałów 2016 roku to 54 313 tyś zł (wobec 41 714 z analogicznego okresu). Zysk operacyjny został zaksięgowany w tym okresie w wysokości 4 238 tyś zł, gdy w analogicznym okresie rok temu było to 5 770 tyś zł. W 2015 roku – czyli okres do którego porównujemy – spółka jeszcze działała pod nazwą WIND MOBILE. Doszło później do ostatecznego połączenia i powstania Ailleron. W dniu 01.08.16 doszło natomiast do ostatecznego połączenia się ze spółką Software Mind S.A. Okres porównawczy więc nie jest miarodajny. Patrząc na jednostkowy rachunek zysków i strat i z okresu tylko III kwartału, to przychody wynoszą 17 544 tyś zł wobec 2 847 tyś zł. Zysk operacyjny wyniósł  4 000 tyś zł wobec 40 tyś zł. Wyniki porównawcze będą jednak wymowne dopiero od tego roku. Przejdźmy jednak powoli do omawiania perspektyw:

Zacznijmy od najbardziej zyskownych segmentów:

Widzimy, że spółka coraz bardziej koncentruje się na wykonywaniu usług dla banków – również w formie wirtualnego oddziału „LiveBank”. Widać również dużą poprawę i potencjał w wirtualnym oddziale „LiveBank”, który od tego roku przynosi zysk. Widać szybki rozwój w tym segmencie (jeszcze w roku 2015 spółka generowała stratę z tego tytułu). O dynamicznym rozwoju świadczą ilość podpisanych umów z bankami. Spółka współpracowała/współpracuje z takimi bankami jak: Commerzbank, Bank Pocztowy, Satander, PKO Bank Polski, mBank, ING, BZWBK, Emirates NBD. Ostatnio spółka poinformowała o podpisaniu umowy z Piraeus Bank. Dzięki temu usługi „eksportowe” się zwiększają w spółce:

Ailleron powoli nastawia się na rynki zagraniczne. Jest to głównie związane właśne z usługami bankowymi. Spółka również nie ma problemów z przepływami operacyjnymi. W III. kwartale 2016 roku spółka wygenerowała 2 198 tyś zł przepływu operacyjnego, co jest wynikiem dobrym. Również widać, że ściągalność należności w spółce się poprawia.

Przejdźmy jednak teraz do wskaźników wypłacalności:

Spółka ma stosunkowo niskie zadłużenie (choć jak na branżę informatyczną, to poziomy wygórowane ~38%), jednak wyliczymy dla tej spółki aktualne ryzyko płynnościowe.

Wskaźnik ten służy do określania właśnie wypłacalności firmy w krótkim okresie. Do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa. Są trzy podstawowe wskaźniki wypłacalności: Current Ratio, Quick Ratio oraz Cash Ratio (tego nie bierzemy tutaj pod uwagę)

Wskaźnik szybki płynności (Quick Ratio) oraz wskaźnik bieżącej płynności (Current Ratio)

Quick Ratio Informuje o możliwościach spółki spłacania swoich krótkoterminowych zobowiązań aktywami o wysokiej płynności. Inaczej mówiąc mierzy natychmiastowązdolność firmy do spłaty długów. Liczy się on odejmując od aktywów obrotowych krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe i zapasy, a następnie dzieląc przez zobowiązania krótkoterminowe. Wynik wynosi 3,03 na Ailleron. Za wzorcową wartość uważa się w literaturze rejon 1,00. W przypadku gdy wskaźnik Quick Ratio jest mniejszy od 1 może to oznaczać kłopoty firmy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Natiomiast poziom wyższy niż 1,5 może świadczyć o nadpłynność, czyli nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych. Poziom Quick Ratio spółki jest więc na relatywnie wysokim poziomie, co oznacza, że spółka może nieefektownie obracać/lokować pieniędzmi/pieniądze. Tutaj jednak chodzi głównie o ryzyko bankructwa, które wedle tego wskaźnika praktycznie nie istnieje (na chwilę obecną).

Wskaźnik Quick Ratio jest uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności (Current Ratio). Current Ratio na Indata wynosi 3,69, Norma jednak to 1,2 – 2,0 (prof. W. Gabrusewicz bierze 1,5 -2 za normę). Wskaźnik bieżącej płynności również jest zawyżony. W informatyce, gdzie kapitał własny nie bazuje na aktywach trwałych, jest to jednak rzeczą często spotykaną.

Jak widzimy powyższych wskaźników nie istnieje praktycznie ryzyko bankructwa w krótkim terminie. Jedyny minus, że w ostatnim czasie spółka spowolniła w rozwoju. Liczymy jednak na większy rozwój w branży bankowej.

4. Ogólna sytuacja spółki i perspektywy

Ailleron, to spółka informatyczna, która zajmuje się dostarczeniem rozwiązań technologicznych dla branży: finansowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej. Ailleron do niedawna nazywał się na rynku NewConnect Wind Mobile, ale parę miesięcy po przeniesieniu na główny parkiet GPW, zmienił nazwę na właśnie AIlleron. Główne produkty grupy to:

 

to wirtualny oddział umożliwiający interaktywny kontakt wideo z doradcami. Produkt został wdrożony (o czym pisaliśmy wyżej) do trzech polskich banków (mBank, ING Bank, BZ WBK), a od 2015 roku dokonuje się ekspansji w Niemczech, Malezji, Singapurze oraz w Dubaju.

 

 

 • Ringback Tones

czyli sygnał oczekiwania na połączenie. Usługa zarządzana przez spółkę w Halo Granie w Orange, a w T-Mobile, Orange, Plus czy Play dokonywana jest sprzedaż halodzwonków w modelu One Ringback.

 

to system interaktywnej obsługi gości hotelowych umożliwiający dostęp do multimedialnego centrum rozrywki czy dokonywania rezerwacji. System wdrażany jest w różnych hotelach oraz na stadionach czy w placówkach medycznych.

 

Ponadto spółka zajmuje się dwoma projektami:

– Finance & Banking

Systemy bankowości internetowej i mobilnej wspierające sprzedaż produktów finansowych i leasingowych.

– Telecommunication

Poczta głosowa nowej generacji, powiadomienia o dostępności w sieci lub o przekroczeniu granicy oraz inne rozwiązania dla operatorów komórkowych.

I na koniec Outsourcing, czyli produkcja oprogramowania dla branży telekomunikacyjnej oraz finansowej dla klientów w Europie Zachodniej oraz USA (brak danych w raporcie do III. kwartału o liczbie klientów).

Ostatnie dokonania Spółki

Wdrożenie usługi LiveBank w lipcu dla PKO BP, a w sierpniu dla Standard Chartered Bank (Londyn) oraz dla Emirates National Bank of Dubai. Ponadto spółka wdrożyła usługę iLumio dla chorwackiej spółki New Vibrations oraz dla słoweńskiej spółki MAiS Informacijski Sistemi – obie czynne w branży hotelarskiej.

 

Perspektywy

Spółka informowała w raporcie za III. kwartał o zamiarze wdrożenia LiveBank w 2016 r. w Chinach, Tajwanie, Hong Kongu, Indiach, Bangladeszu, Kenii i Emiratach Arabskich w oddziałach Standard Chartered Bank. Konikiem spółki jest właśnie LiveBank, który wg raportu zrealizował w okresie trzech kwartałów przychody na poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż w analogicznym okresie 2015 roku – to dobry znak, ale spółka nie może spoczywać na laurach i musi w dalszym ciągu poszukiwać nowych (zagranicznych) partnerów. Dalsze wdrożenia usług będą mieć według spółki nadal istotne znaczenie na przyszłe wyniki – nic dziwnego, skoro te trzy produkty stanowią flagowy produkt Ailleronu.

Inne czynniki, które powinny mieć wpływ na dalsze wyniki w spółce, to min. Halodzwonki dla bułgarskiego MTel, który liczy 4 miliony abonentów; „nowa” poczta głosów dla Polkomtela, dzięki której użytkownicy będą mogli wysyłać nagrania głosowe w formie wiadomości MMS (umowa pięcioletnia); wirtualna przychodnia dla Polkomtela, czyli Ja+Zdrowie, w której można zasięgnąć porady lekarskiej 24/7. Pomysły spółki są na naszym rynku nowatorskie, ale po części zaczerpnięte z zagranicy, gdzie podobne rozwiązania oferowane są już od jakiegoś czasu. Główną zagwozdką pozostaje zatem udany marketing produktów spółki, co w przyszłości powinno odbić się na szerszej bazie klientów – starania te póki co nie odbijają się znacząco na wynikach spółki, ale z uwagi na sezonowość spółki (wskazana w II. Analiza historyczna), należy poczekać na publikację raportu za cały rok 2016, w którym znajdzie się całe, porównywalne do roku 2015 zestawienie (Spółka nie publikuje prognoz).

 

Ryzyka

Z uwagi na to, że głównym rynkiem zbytu jest rynek Polski, to wahania walutowe w walucie EUR czy USD nie odgrywają dla spółki większej roli (w roku 2015 udział eksportu w łącznych przychodach ze sprzedaży Grupy wyniósł 26,72%), z drugiej strony umocnienie PLN względem EUR czy USD, może spowodować obniżenie konkurencyjności cenowej usług, zwłaszcza w przypadku dalszej ekspansji produktów Emitenta na rynki zagraniczne.

Z powodu nadal dużej, ale zmniejszającej się r/r ilości aktywnych kart SIM (stan na III. kw 2016: 56,7mln wobec 57,7mln na koniec 2014 roku), możliwe jest, że mamy powolne przesycenie rynku telekomunikacyjnego. Niejasne jest na ile zagrozi spółce tzw. Ustawa Antyterrorystyczna, która nakazuje rejestrację kart SIM – w mojej ocenie zagrożenie jest niskie, bowiem z usługi Ringback Tones w głównej mierze korzysta posiadacz umowy abonenckiej, a nie użytkownik karty pre-paid. Pod względem konkurencyjności usług, to nie znane są mi równie duże polskie spółki, które oferowałyby takie same bądź bardzo podobne rozwiązania, co ALL. Możnaby rzec, że Emitent jest liderem w swoich ścisłych gałęziach, a to z drugiej strony może rzutować na ew. postępowania antymonopolowe, które w mojej ocenie są na obecną chwilę nierealne.

Na zadane pytanie czytelnika, czy Ailleron będzie drugim Livechatem, odpowiedź brzmi: prawdopodobnie nie. Livechat zajmuje się usługami wspierającymi sprzedaż oraz obsługą klientów i oferuje tym samym usługi służące do bezpośredniej komunikacji pomiędzy odwiedzającym stronę, a jej właścicielem. Model biznesowy ALL jest nieco inny i zahacza tylko w 1/3 o pomoc w komunikacji pomiędzy klientem końcowym, a usługobiorcą (LiveBank). Główną różnicą jest zatem fakt, że LVC specjalizuje się jedynie dziedzinie (tele)komunikacji, podczas gdy ALL rozwija równolegle trzy różne projekty informatyczne. Z perspektywy czasu nie widać, aby dynamika wzrostów z tych trzech produktów była na tyle owocna, co koncentracja na tylko jednej usłudze.

 

Public relations

Internetowa strona spółki jest przejrzysta i intuicyjna. Bez większego problemu znajdziemy na niej odnośnik do relacji inwestorskich w języku polskim. Co ciekawe, strona dostępna jest także w angielskiej wersji językowej, aczkolwiek zdarzają się tutaj puste strony z napisem: ” Oops! It’s looking like you may have taken a wrong turn. Don’t worry, and use top menu to get back on track.” Nie powinno to mieć miejsca. Strony flagowych produktów spółki także są reprezentatywne, z ładną grafiką oraz dwujęzyczne: LiveBank , iLumio i Ringback. W serwisie społecznościowym GoldenLine Ailleron uchodzi za relatywnie dobrego pracodawcę, brakuje jednoznacznie negatywnych komentarzy, zdecydowanie przeważają komentarze pozytywne.

 

Najbliższe publikacje raportów:

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 1 marca 2017 roku;
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 28 kwietnia 2017 roku

5. Analiza techniczna

Spółka od dłuższego czasu znajdowała się w konsolidacji. Aktualnie kurs znajduje się przed mocniejszym oporem 9,00 – 9,12 zł. Do tego – co widać na wykresie dziennym – tworzy się formacja techniczna trójkąta zwyżkującego. Świece ostatnie również pozytywne. To wszystko sprawa, że spółka nadaje się bardzo dobrze do inwestycji. Na wykresie tygodniowym również można zauważyć tworzący się powoli trend wzrostowy.

Następny mocniejszy opór będzie dopiero przy 10,00 zł.

Będziemy tutaj inwestować pod przebicie 9,12 zł.

Przykładowy LimAkt 9,14 zł.

Podsumowanie: Analiza Techniczna spółki wygląda na chwilę obecną korzystnie. Będziemy tutaj inwestować pod przebicie 9,12 zł (średnioterminowo). Analiza finansowa spółki natomiast wyeliminowała jak na razie zagrożenia płynnościowe w spółce. Patrząc na księgowane zyski operacyjne oraz na podstawowe wskaźniki należy powiedzieć, że spółka jest „średniakiem” w branży. Główną zaletą spółki jest – co ukazują umowy z dużymi podmiotami, bankami – dalszy rozwój segmentu LiveBank. Widoczny jest dynamiczny rozwój w tej materii.

Zobacz podobne analizy:5 komentarzy

 1. Michał Michał pisze:

  Krótka informacja w sprawie JSW: czekam tam na przebicie 71,50 zł. Na tych poziomach właśnie dochodziło regularnie do aktywacji podaży.

 2. laik laik pisze:

  Panowie uciekła nam ta spółka Ailleron , każdy patrzy w kokpit na LimAkt …a tej nie było i chyba mało kto wszedł w inwestycje ???

 3. Kowal Kowal pisze:

  Jak widzicie obecną sytuację po informacji o zamiarach otwarcia spółki zależnej w Indiach?

  • Błażej Błażej pisze:

   Jest to dobra informacja. Spółka powinna się rozwijać dalej i powinna wdrażać swoje usługi w nowych miejsach. Od strony technicznej kurs uciekł znacząco od przykładowego LimAkt, stąd też korekta do ~10,30 byłaby mile widziana.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

Michał (a) Janek Na Ailleron teraz po prostu neutralna sytuacja jest. Trend boczny. Negatywne bardzo świece powstały 25.10 oraz 26.10. Opór jest wyraźny przy ~14,00 zł.
Janek Michał (a) a co sądzisz o spółkach Ailleron, Arctic i Asbis?
hessa Ailleron był też polecany przez kogoś w portfelach parkietu, ze względu na zakupy insaidera
Janek to jeszcze mam pytanie czy ktoś gra ARCTIC i AILLERON? jak to widzicie?
Janek kozineczka masz jeszcze ailleron?
Michał (a) Janek Główne wsparcie na Ailleron to 13,80 zł. Dalej w trendzie wzrostowym. Można zagrywać m.in. pod pozytywne świece 06.08.21 oraz 02.09.21. Główny opór to 16,00 zł. I będzie można zagrywać przykładowo jak tam utworzy się drobniejsza korekta/kanał boczny.
jarek2434 witam poproszę ailleron, action i pkp
Janek a co myslicie o Ailleron?
Janek Bartas_Gda (r) ailleron słabe wyniki niestety
Hordos kramrok tylko na Ailleron się wolumen nie zgadza. 10 sztuk, skorzystali ze spreadu
kramrok ciekawe jak się otworzy dzisiaj AILLERON
kramrok AILLERON - spółka po dużej wyprzedaży, kurs spadł o ponad 50%, a teraz powoli rośnie pewnie pod lepsze zyski w kolejnych kwartałach
Mikesz Ktos obserwuje Ailleron? Jakies ustawki ze ponad 1 kk obrotu?
Bartas_Gda Przemek (r) Ailleron z limitem aktywacji
karkalis Przemek (r) gdzie szukać miejsca zakupu na AILLERON?
kramrok Bartas_Gda a ja nie wiem kiedy, tutaj czesto piszecie by wejsc po wybiciu a ja czesto kupuje nizej i czekam np. z AILLERON tak zrobiłem ostatnio
karkalis Z typów co jeszcze jest tanie, to ailleron wg. Mnie, więcej nie widzę nic na dziś ciekawego
karkalis Może nie z gier, ale ailleron fajny jest, jak był po 9.5 To kupiłem w portfelu konkursowym ale nie miałem kiedy o tym na SB pisać.
filip Ailleron - młot wczorajszy zadziałał
Marta AILLERON
karkalis a korci ailleron i mercator, ale tu chyba jeszcze trzeba poczekać
karkalis Bartas_Gda jak Ci się podoba ailleron?
karkalis Ja czekam na ailleron cały czas. C/Z ca. 11 już. Wzrostowa firma, tylko chyba nadal brak sygnału z AT...
Michał (a) Ailleron : jak na razie nic ciekawego (brak sygnału kupna), mimo, że przy wsparciu.
Przemek (r) Błażej (a) jeszcze jedna uwaga to taka ze nawet jak pojawi sie ladna swieca na mniejszym interwale to nie musi od razu oznaczac odbicia. Dobrze byloby oczywiscie zaczekac na utworzenie pozytywnej swiecy na D1. Teraz obserwuje Ailleron ktory utworzyl kolejna spadkowa swiece na coraz wiekszym wolumenie i jest on znacznie wiekszy od sredniej. Obserwuje i jestem ciekawy jaka swieca sie utworzy we wtorek.
Mikesz Czemu Ailleron tak zleciał? Może warto zainteresowac sie tą spółką w okolicy 10 zł i niżej?
Błażej (a) Ailleron aż taki zapomniany nie jest, po prostu popsuł się trend, a kurs testuje już zeszłoroczne wsparcie.
Sal Mam jeszcze jeden zapomniany "As" , Ailleron
Sal Przemek (r) Ailleron? Nadal optymistycznie postrzegasz?
Wojciech ciekawe czy Ailleron poda info o kolejnej umowie. Ostanio mówiono o prowadzeniu rozmów z 50 podmiotami
Asia karkalis brawo Ailleron :)
Wojciech Ailleron ładnie
karkalis ailleron kusi mnie abym dokupił
Przemek (r) michal kupił Ailleron
karkalis nie wiem jak zinterpretować ten wyskok kursu na ailleron
Michał (a) karkalis To co chciałem napisać: na Ailleron można będzie zagrać pod przebicie 17,23 zł. Będzie to jednoznaczne z "neutralizacją" świecy z dnia 13.03 oraz pod kontynuację akumulacji, którą ukazywała między innymi świeca z dnia 28.02.18.
Wojciech Ailleron LA ~17,40
Wojciech niezły ten Ailleron
kloozca karkalis gratulację za ailleron
Wojciech Ailleron to może byś czarny koń tego roku. Perspektywy obiecujące
Batman No ailleron pokazał siłę :) Vistula też mam nadzieję się rozpędzi
Wojciech Ailleron urwał korbę
pablo Ailleron fajny młotek przy sporym obrocie i poki co 15 zł znowu obronione. Dzisiaj (pewnie po sesji) ma być publikacja raportu kwartalnego to może być ciekawie.
Batman karkalis Jak chcesz brać ailleron to właśnie jest chyba dobre miejsce zerknę wieczorem
karkalis napisałem dziś maila do działu RI Ailleron, odpisali mi po 30minutach, wow! Niby drobne rzeczy, ale widać, że dbają o coś takiego jak relacje Inwestorskie
karkalis wczoraj zastanawiałem się, które spółki mogą odbić. Obstawiłem te, które były w trendach wzrostowych i w sumie to nie było złe założenie. Obstawiałem playway, ENI, Ailleron, OEX (bo nie odrobił 16% spadków)
karkalis Ailleron
karkalis Ja dodam na jutro ailleron
karkalis michał polecał kiedyś Ailleron - chyba komuś dziś SL poleciały
Wojciech Ailleron jest róweniż ciekawy, ale tutaj osobiście czekam na info
Sal Michał a na Ailleron właściwe poziomy to 16,50 czy myślisz że zejdzie niżej?
Michał Jutro pewnie walną też Stop Lossy na Ailleron, więc też będzie można wejść przy odpowiednich poziomach.
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK