Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Kwiecień 2021
 • P
 • W
 • Ś
 • C
 • P
 • S
 • N
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Analiza Finansowa i Techniczna 01Cybaton

01Cybaton dość ciekawie wygląda pod względem finansowym, jak i technicznym, dlatego pozwoliliśmy sobie ją przeanalizować (są pewne poważne ryzyka o czym niżej). Może się rozwinie jakaś ciekawa dyskusja, lub ktoś ma jakieś nowe informacje/coś do powiedzenia/chce wprowadzić jakąś korektę.

Analiza 01Cybaton

Tytułem wstępu: spółka operuje na rynku małej energetyki odnawialnej, głównie w branży fotowoltaicznej (energia słoneczna).

1. Wskaźniki fundamentalne:

 C/WKC/ZOROEROA 
Spółka0,431,8326,18%24,14%

Wskaźniki krótko mówiąc rewelacyjne. Jednak spółka tak naprawdę dopiero startuje ze swoim biznesem, więc te kwartały jeszcze nie są miarodajne. Bardzo niskie C/WK oraz bardzo wysokie ROE/ROA by mianowało spółkę jako jedną z najlepszych pod względem wskaźnikowym. Tylko jak już wspomniałem na początku: nie te kwartały były najważniejsze. Rentowność będzie dopiero widoczna od przyszłego kwartału. To on będzie najważniejszy.

2. Analiza „historyczna”:

Przychody:

Przychody 01C

 

Zysk operacyjny:

Zysk operacyjny 01C

Kapitał własny:

Kapitał własny 01C

Tutaj kapitał własny powinien wynosić 47,109 tyś. zł za rok 2014. Ostatni raport roczny wypuszczony wczoraj zawierał przeszacowania w nieruchomościach, co obniżyło również kapitał własny.

Emisja akcji:

Emisja akcji 01C

Spółka nie prowadziła w ostatnich latach emisji nowych akcji. Tutaj jednak trzeba podkreślić, że ostatnie projekty uchwał zawierają punkt o emisji nowych akcji (Projekty uchwał). O tym poniżej.

Co do przychodów/zysków operacyjnych ukazanych w raporcie rocznym w wysokości 12 461 324,28 zł to jedynie zdarzenie jednorazowe, które nie bierzemy pod uwagę. Było to zalecenie firmy audytorskiej, aby przeszacować właśnie nieruchomości spółek. Do tego wartość akcji Biomass, których 01Cybaton ma 13,34%, kupowanych w zeszłym roku w okolicach 1,40 zł, zostały również „zaktualizowane”.

Podsumuwując widać, że spółka weszła w końcu w pierwszą fazę generowania przychodów/zysków. Co dalej, tłumaczę w prognozach.

3. Analiza bilansowa/finansowa ostatniego raportu:

W takich spółkach na początkach swojej działalności operacyjnej ważna jest analiza pod względem możliwości bankructwa (brak spłaty zadłużenia), negatywnego cash flow itp. Pod tym względem głównie przeanalizowałem raport.

a) Wskaźnik wypłacalności gotówkowej (natychmiastowy, I stopnia)

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej służy do określania wypłacalności firmy w krótkim okresie. Do jego konstrukcji wykorzystywane są tylko najbardziej płynne aktywa. W literaturze występuje pewna rozbieżność co do zalecanej wartości tego dzielnika. J. Szczepaniak podaje wartość 20%, L. Bednarski i inni: 10%–20%. Aktualnie wskaźnik na 01Cybaton patrząc na ostatni raport finansowy wynosi 11%. Ten wskaźnik mniej więcej tyle wynosi patrząc na ostatni kwartał, jak i na koniec roku 2014. Wskaźnik 01Cybaton prosperuje więc w optymalnych wartościach.

b) Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Również istotnym punktem jest wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązonia do kapitału własnego spółki). Wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosi jedynie ~12%. Wskaźnik zadłużenia leży więc diametralnie poniżej maksymalnego, zalecanego zadłużenia w wysokości ~60%. Spółka (jak już mówiłem) dopiero startuje z działalnością, więc jeszcze nie miała wielkiego zapotrzebowania na kapitał obcy.

c) przepływy pieniężne

Oprócz tego bardzo ważnym miernikiem kondycji spółki są przepływy pieniężne (tzw. cash flow). To one określają wypłacalność i płynność firmy. Cash flow jest nadwyżką pieniężną definiowaną jako „żywa gotówka”, uzyskaną przez spółkę w wyniku jej działalności. Piszę o tym, gdyż w ostatnich kwartałach przepływy z działalności operacyjnej były wyjątkowo wysokie. Wynosiły one w IV. kwartale 2014 i w I. kwartale 2015 1,56 mln oraz 0,49 mln zł. Widać, że kondycja spółki powoli się polepsza. Spółka w „prawidłowy” sposób przeznacza uzyskane pieniądze na dalsze inwestycje.

Środki pieniężne w kasie i na kontach pod koniec I. kwartału: 0,69 mln zł.

4. Ogólna sytuacja spółki i perspektywy

Na samym początku muszę podkreślić (o czym już wspominałem wyżej), że spółka w swoich projektach na następne walne zgromadzenie przedstawiła punkt mówiący o emisji 67 mln nowych akcji. Równiez spółka chce przeprowadzić split akcji w stosunku 1/20. Cena nominalna akcji wynosi aktualnie 8 zł. Po splicie wyniesie 0,40 zł. Akcji po scaleniu (nie wliczając oczywiście emisji) będzie 86,666 mln. Emisja więc (o ile zostanie uchwalona) będzie spora. Do tego scalenie przewiduje, że spółka stanie się spółką groszową. Aktualnie po scaleniu kurs akcji by wynosił 0,25 zł. Żeby emisja miała sens, to kurs akcji powinien przed scaleniem wzrosnąć w rejony powyżej 8 zł (po splicie powyżej 0,40 zł). Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż cena nominalna. Patrząc na analizę finansową i techniczną są ku temu przesłanki. Tym bardziej, że projekt uchwały daje furtkę do przeprowadzenia tej emisji do roku 2018. Zastanawiające jest jednak scalenie akcji i wpakowanie spółki na rynek spekulantów: na rynek „groszowy”. Tendencje na GPW są zupełnie odwrotne. Spółki przeprowadzają proces scalenia akcji i wychodzenia z groszówek. Wszystkich szczegółów dowiemy się jednak po WZ.

Przejdźmy jednak do perspektyw i do informacji zarządu (a raczej Prezesa, bo w tej spółce jest jak na razie 1-osobowy zarząd):

Emitent w cyklu realizacji Etapu I. kontraktu zawarł w IV kwartale 2014r. łącznie 184 umowy na wykonanie dotowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – przydomowych instalacji fotowoltaicznych, o łącznej mocy przekraczającej 1,15 MW (Jeden 15/100 Megawata) Zarząd informował, że przychód, wynikający z realizacji zawartych umów przekroczy 7 520 000zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dwadzieścia tysięcy). Do dnia 31. grudnia 2014r. Emitent zawarł 300 umów na wykonawstwo przydomowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy przekraczającej 1,5MW (Jeden 500/1000 Megawat). Łączny przychód Spółki z tego tytułu przekroczy 10.400.000zł (słownie złotych: dziesięć milionów czterysta tysięcy).

Nie ma co ukrywać, że rynek fotowoltaiki jest bardzo perspektywiczny. Pokazuje to dobitnie rozwój w innych krajach, między innymi Unii Europejskiej: Niemiec i Włoch.W krajach takich jak Niemcy i Włochy w 2011 roku powstało ponad 7500MW oraz 9300 MW, dochodząc do łącznej sumy 24700MW i 12500MW mocy zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych. Niemcy w lipcu 2014 roku posiadały już aż 37000 MW ogólnej mocy. To ukazuje znakomicie dynamiczny rozwój globalnego rynku.

W Polsce jednak pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych wynosiła jedynie 6,6 MW. W kolejnych miesiącach nastąpił dynamiczniejszy wzrost w branży osiągając w chwili obecnej w sumie 40 MW. Porównując jednak do powyższych państw branża w Polsce jest jeszcze mikroskopijna. To właśnie daje nadzieję na większe przychody dla spółki. Drugim aspektem jest uchwalona ustawa 11 marca tego roku dla branży fotowoltaicznej, która ustala między innymi odpowiednie taryfy „gwarantowane”/dotacje, co pomoże inwestorom czerpać znaczne korzyści (na wzór niemieckiej ustawy o OZE).

Co do Unii Europejskiej: to tutaj też oczywiście znowu się mówi (między innymi ostatnie wypowiedzi Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej) o wielkim planie inwestycyjnym w ramach którego będą premiowane inwestycje w innowacyjne technologie , a priorytetem ma być właśnie energia odnawialna. Już od jakiegoś czasu jest oczywiście kładziony nacisk na ochronę środowiska/odnawialne źródła energii (patrz między innymi wpis o Elemental).

Kolejnym aspektem są osiągi w branży energii słonecznej i porównanie do technologii wiatrowej. Według naukowców z US National Renewable Energy Laboratory została w ich labolatorium osiągnięta już konwersja energii słonecznej na poziomie 31,1%. Jest to nowy rekord, który bez wątpienia zostanie wkrótce znowu pobity. Coraz lepsze osiągi w branży PV jest na porządku dziennym. Technologia wiatrowa nie nadąża za tymi zmianami i jest daleko w tyle (jest bardziej niszowa i statyczna). Istniejące dzisiaj przeszkody technologiczne są stopniowo niwelowane. Według analityków z Deutsche Bank na świecie jest już 19 rynków energii, gdzie ceny generowane przez te instalacje są niższe od lokalnych cen energii elektrycznej w liniach elektroenergetycznych.

Zobaczmy jednak jak się rozwijał rynek niemiecki na podstawie tamtejszego indeksu 30 największych spółek fotowoltaicznych z DAX (Photovoltaik Global 30 Index):

Fotovoltaik Index Niemcy

Jak widzimy były dwie hossy na niemieckim rynku spółek notowanych na DAX. Na samym początku rozwoju branży oraz od początku roku 2013. Polski rynek również jest dopiero na początku swojej drogi. Historia niemiecka może się również powtórzyć na polskim rynku. Już ten proces powoli się zaczyna.

Zagrożenia wynikające w tej branży, to między innymi chińscy producenci (największy rynek na świecie), którzy wypchnęli między innymi część spółek z niemieckiego rynku. Dużo tamtejszych spółek z biegiem czasu po prostu zbankrutowały.

5. Analiza techniczna

01Cybaton analiza techniczna

Spółka bez wyraźnego trendu. Z New Connect. Do tego na kursie występują od czasu do czasu nagłe, dynamiczne i do tego bardzo duże spadki (na ten przykład przedostatni spadek z 8 zł na 1,70 lub ostatni z 7 zł na 2,50). Jest to więc spółka bardzo spekulacyjna. Rynek sam w sobie również jest spekulacyjny: dopiero raczkujący. Zagrywać należy więc najlepiej krótkoterminowo trzymając ciągle ręce na pulsie. Ostatnio bardzo pozytywne sygnały z wykresu dopływają. Ukazuję to również ostatnim wolumenem tworzącym się na pokaźnych, wzrostowych świecach. Mimo mocnego oporu na poziomie ~5 zł popyt radzi sobie jak na razie bardzo dobrze. Wytworzyły się również pozytywne bary intradayowe.

Tutaj nie wskażę odpowiedniego limitu aktywacji lub rejonu wejścia. Jest to za bardzo spekulacyjna spółka, gdzie trzeba po prostu obserwować pojedyncze zlecenia oraz arkusz zleceń. Ja wszedłem dzisiaj małym pakietem po 4,98 zł. Tutaj to jedynie czysta gra pod tymczasowy popyt. Wyjść mogę w każdej chwili. Jeżeli jednak kurs przebije rejon 5,00 – 5,25 to spodziewane jest dość spore wybicie. Od 5,25 do 6,80 praktycznie nie było obrotu. Spekulacja więc może dotrzeć do tego poziomu.

Podsumuwując: jeżeli bym miał inwestować/zagrywać w spółkę z tej branży (argumenty za i przeciw na górze), to by wypadło właśnie na 01Cybaton.

Zobacz podobne analizy:45 komentarzy

 1. Michał Michał pisze:

  A na dniach ukaże się również krótka analiza ostatniego raportu Biomass (01Cybaton jest akcjonariuszem tej spółki).

 2. Michał Michał pisze:

  01C dalej trzymam. Normalnie bym sprzedał koło 5,10 zł, jednak fundamentalnie (głównie te umowy) mnie jak na razie przekonują (patrz wyżej). Z tego powodu już na starcie zwiększyłem obszar ryzyka/potencjalnej straty. Widoczna jednak w dalszym ciągu spora podaż w rejonach 5 zł. Wsparcie lokalne utworzyło się na poziomie 4,43 zł.

 3. Krisjaworski Krisjaworski pisze:

  czy warto teraz kupic?

 4. Michał Michał pisze:

  Po walnym pewnych jest kilka kwestii, które zostały uchwalone:

  prywatna emisja 25-30 mln akcji (czyli około 20% aktualnej ilości po splicie). Cena emisyjna zostanie podana przez zarząd w niedalekiej przyszłości. Nie może być jednak niższa niż cena nominalna, czyli 8 zł/po splicie 0,40 zł. Chyba, że zarząd obniży kapitał zakładowy, ale to wtedy znowu walne jest potrzebne, więc mniej prawdopodobne. Potem cały proces trochę trwa i jest nieco skomplikowany.
  – została uchwalona dywidenda 0,10 na akcję, co przy obecnej cenie daje 2,5%. Komentarz mój: zastanawiające jest, że spółka, która chce pozyskać kapitał z drugiej strony wypłaca dywidendę. Dywidenda pewnie ma w głównej mierze zasilić kieszeń inwestora, który obejmie nowe akcje (patrz 28. uchwała). Nie byłem jednak na walnym. Ktoś wie jak się spółka tłumaczyła?

  Kolejnym faktem jest (pomijając uchwały), że 1.430.642 akcji głosowało jednomyślnie. Walki więc pomiędzy akcjonariuszami nie ma (Skopowski oraz Max Welt Holding). Jedynie 90 tysięcy akcji się wyłamywało w niektórych głosowaniach (przy nieznaczących uchwałach).

  Następnym faktem jest, że główny akcjonariusz – Skopowski – sprzedał od około 10 czerwca 638 tyś akcji (moment to prawdopodobnie ten zaznaczony poniżej na wykresie w kwadracie). Ewentualnie po prostu zarejestrował tylko połowę akcji. Wychodzimy jednak z negatywnego scenariusza. Jeżeli sprzedawał w ostatnich dniach, to ma 6 dni roboczych na zgłoszenie spółce. Ta niezwłocznie musi udostępnić raport. Jeżeli sprzedawał, to w najbliższych dniach musi się ukazać raport. Wcześniej Skopowski również sprzedawał akcje wraz z jego żoną (28. i 29. kwietnia oraz 4 maja). Zaznaczone na wykresie:

  https://www.gpwatak.pl/wp-content/uploads/2015/07/01C-analiza.jpg

  Kolejnym faktem jest, że nie sprzedawali poniżej 3,20 zł. Drugi akcjonariusz w tym czasie nieznacznie podwyższył stan swoich akcji (Max Welt). Jeżeli to Skopowski sprzedaje, to ma (wynika z ostatniego raportu) jeszcze 825 tyś. akcji. Jednak sprzedając w ostatnim czasie nie zwalał kursu w taki sposób jak dzisiaj.

  Po takiej dzisiejszej świecy jutro prawdopodobnie dalsze spadki. Teraz bym celowal w rejon 3,20 – 3,75 (jako zagranie krótkoterminowe). Zależy wszystko od zleceń (niestety inaczej się tego nie da napisać). W trochę dłuższej perspektywie trzeba przeczekać, aż ktoś się „wypstryka” z akcji. Po walnym nie widzę powodów do spadków (jednomyślne głosowanie, ustalenie dywidendy (tutaj wątpliwy zamiar), jak na razie mniejsza emisja akcji niż przewidziano (choć może być kolejna, bo zarząd ma do tego pozwolenie; maksymalnie jednak ~67 mln akcji).

  • Michał Michał pisze:

   Spółka nie opublikowała zmiany w akcjonariacie do tej pory, więc wychodzimy z założenia, że Skopowski nie sprzedał swoich udziałów (negatywny scenariusz, który opisywałem w powyższym komentarzu został anulowany). Oczywiście wchodzi też w grę złamanie ustawy i brak opublikowania informacji, ale ten scenariusz pomijamy. W takim razie Skopowski po prostu zarejestrował mniej akcji na WZ.

 5. Błażej Błażej pisze:

  Spółka kolejny raz pokazuje, że nie kwapi się z małymi procentami, tylko leci grubo z rury, tym razem w dół – pokaźny wynik na poziomie niespełna – 18 %. Czy posiadacze spółki mieli SL?

 6. Michał Michał pisze:

  Tak jak pisałem wyżej: wpakowanie spółki w groszówkę, żeby „płynność była lepsza” (takie było uzasadnienie zarządu) jest dla mnie oczywiście kuriozalne. Split jednak sam w sobie w niczym nie zmienia. Pytanie się inne jednak nasuwa: po co taki krok? Też skrócę to, co pisałem w komentarzu/we wpisie: prawdopodobnie robią to po to, żeby szybciej „dobić” do ceny nominalnej (8,00 zł przed scaleniem; 0,40 zł po scaleniu) i móc przeprowadzić emisję akcji (cena emisyjna musi być wyższa od ceny nominalnej).

  • 01fun pisze:

   Dalej uważasz że będą chcieli dobić do ceny nominalnej 0,40 zł ? Do końca czerwca mają czas na objęcie akcji serii Z. Czy do tego czasu kurs powinien być w okolicach nominału ?

  • lion83 lion83 pisze:

   Wracamy do nominału 8 złotych. I po co to wszystko było ?

 7. lion83 lion83 pisze:

  Czy nadszedł ten czas ?
  Spółka 01CYBERATON S. A. w dalszym ciągu będzie prowadziła działania mające na celu znalezienie konkretnych lokalizacji spełniających wymogi techniczno geograficzne pozwalające na pozyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę instalacji fotowoltaicznej przy wsparciu dotacji, które to będą uruchamiane na początku 2017 roku.

  Ministerstwo Energii potwierdza planowaną jeszcze na ten rok aukcję, w której wsparcie ma trafić do inwestorów budujących mniejsze farmy fotowoltaiczne. ME chce, aby na podstawie tej aukcji powstały farmy PV o łącznej mocy 100 MW, z czego pierwsze miałyby wejść w fazę operacyjną już w pierwszej połowie przyszłego roku.

  Spółka przygotowane instalacje będzie nadzorować w procesie budowy i uruchamiania. Ponadto może pełnić rolę Generalnego Wykonawcy dla klientów indywidualnych będących w portfelu spółki. Uzyskane przychody przyczynią się do dalszego wzmocnienia pozycji ekonomicznej spółki 01Cyberaton S.A. wśród producentów instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

  http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/1687205,01cyberaton-sa-(18-2016)-raport-okresowy-za-ii-kwartal-2016-r-

  http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/23951/me-potwierdza-aukcje-dla-fotowoltaiki-wazne-dla-bezpieczenstwa-energetycznego

 8. 01fun pisze:

  Czy we wrześniu coś z tego w końcu może być ?

  http://www.bankier.pl/forum/pokaz-tresc?thread_id=5435233&strona=1

  • Michał Michał pisze:

   Witaj,
   a o co dokładnie pytasz?

   • 01fun pisze:

    Spółka od 2015 praktycznie oficjalnie nic nie robi. Z KRS wynika że jest związana z 10 spółkami z województwa podlaskiego gdzie w związku ze zbyt dużą ilością wniosków na dotacje, ogłoszenie dopiero we wrześniu. Za nami już dwie aukcje OZE gdzie nie brali udziału. Nominał 0,40 wartość księgowa 0,46. Obecny kurs 0,07 który wydaje się być okazją do zagrań spekulacyjnych. Chodzi o opinie kogoś bardziej doswiadczonego czy warto tą spółka zawracać sobie głowę ?

  • lion83 lion83 pisze:

   Posiadam tą spółkę w portfelu. Polecam ją obserwować w szczególności właśnie z początkiem nowego roku szkolnego.

 9. Kamil pisze:

  Stop naganiaczom… 01c to padlina! Uwazajcie zeby nie wyszedl z tego drugi OIL

  • Tomason Tomason pisze:

   Dużo spółek na nc to padlina ale co z tego? Nie raz gorsze padliny dały zarobić i 300%
   Kupujesz akcje dla ich wartości faktycznej bo chcesz być współwłaścicielem czy po to żeby zarobić ich na sprzedaży?

   Nie naganiam ale znając kierownictwo to 01C da mega zarobić ale czy to będzie za miesiąc czy za rok to już nie powiem – jak nie wierzysz to spójrz na historię innych spółki które posiadały/posiadają w rękach

 10. 01fun pisze:

  Prześledź ze zrozumieniem cały ten wątek zanim będziesz mówił o naganianu.

  http://www.bankier.pl/forum/pokaz-tresc?thread_id=5435233&strona=1

 11. 01fun pisze:

  Wrzesień nadchodzi wielkimi krokami. Obserwujcie uważne tak żeby nie przegapić okazji. Pozdrawiam.

 12. lion83 lion83 pisze:

  Dopóki nie będzie dotacji i nowych projektów wcielanych w życie nie ma co liczyć na wzrosty.

 13. Benek pisze:

  To prawda, że nic od 2 lat się nie dzieje ale to przez ciągle opóźnienia w przyznaniu dotacji na które liczy spółka. Kurs szoruje po dnie. Ja jednak radzę obserwować żeby nie przegapić wzrostów.

 14. Cybek pisze:

  Do końca grudnia mają zostać ogłoszone dotacje.

 15. Benek pisze:

  Mamy kolejny termin który upływa w najbliższą środę.

 16. Alicja pisze:

  14.02.108r. raport za IV kwartał 2017.

  Czego się spodziewacie ?
  Jak obstawiacie wyniki dotacji 19.02.2018r. na Podlasiu ?
  Skąd taki ruch w zleceniach ?
  Jak ocenić sprzedaż akcji Biomass ?

  • Michał Michał pisze:

   Hej Alicja,
   tą spółką już się dawno nie zajmowałem. A obrót w wysokości 30 tyś zł nie uważam za duży. Dzisiaj odbyły się jedynie 4 transakcje. A jeżeli ktoś mówi, że ruch jest w zleceniach, to tylko w sumie świadczy o spółce.
   Musi w branży się zmienić (głównie chodzi o ustawy).

 17. lion83 lion83 pisze:

  Trzy spółki celowe powiązane z osobami bliskimi spółce otrzymały dotacje na Podlasiu.

 18. new pisze:

  Rozpoczęcie negocjacji w sprawie realizacji zamówienia

  Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym rozpoczął negocjacje z dostawcą produktów metalurgicznych, celem realizacji zlożonego przez klienta Emitenta zlecenia na przygotowanie produktów z metali kolorowych.

 19. lion83 lion83 pisze:

  Wybór na generalnego wykonawcę 3 projektów budowy

  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 2 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-01-28
  Skrócona nazwa emitenta
  01CYBERATON S.A.
  Temat
  Wybór na generalnego wykonawcę 3 projektów budowy
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż Emitent działający w konsorcjum ze spółką T&T Proenergy sp. z o.o.:

  1)w dniu 18-01-2018r został wybrany przez inwestora – Solareco sp. z o.o. (NIP: 966-210-42-17, REGON: 364495815, adres: ul. Leśna 1a, Ignatki – Osiedle, 16-001 Kleosin), na generalnego wykonawcę projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,990 MW pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW – Lewkowo SUN”; wartość kontraktu wynosi 4.599.818,49 zł netto;

  2)w dniu 18.01.2018r został wybrany przez inwestora – Słoneczne Podlasie sp. z o.o. (NIP: 966-210-24-19, REGON: 363807260, adres: ul. Adama Mickiewicza 80/2, 15-237 Białystok), na generalnego wykonawcę projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,990 MW pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW – Słoneczne Podlasie Wizna”; wartość kontraktu wynosi 4 922 421,89 zł netto;

  3)w dniu 25.01.2018r został wybrany przez inwestora – Sun Source sp. z o.o. (NIP: 966-210-25-08, REGON: 363819865, adres: ul. Warszawska 6 lok 32, 15-063 Białystok), na generalnego wykonawcę projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,990 MW pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej WIZNA o mocy do 1 MW”; wartość kontraktu wynosi 4.589.083,94 zł netto.

 20. lion83 lion83 pisze:

  Około + 50% w 2dni !

 21. new pisze:

  W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, Zarząd 01Cyberaton S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku Emitent przystąpił do realizacji zamówienia , w związku z którym otrzymał pierwszą płatność, w kwocie 1.350.001,24 zł brutto, z tytułu Generalnego Wykonawstwa na wykonanie robót budowlanych w projekcie pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIZNA o mocy do 1 MW” w miejscowości Wizna. O fakcie wyboru Emitenta na generalnego wykonawcę tego projektu Emitent informował w pkt 2 raportu bieżącego ESPI nr 2/2019

  W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 7/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku, Zarząd 01CYBERATON S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 17.04.2019 roku zawarł porozumienie z nabywcą udziałów Voltaic Energy sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, na mocy którego Emitent otrzymał zapłatę za zbyte udziały Voltaic Energy sp. z o.o., w ten sposób, że Emitent otrzymał 1.657.875 jednostek kryptowaluty MCan (Medicancoin), notowanej na dwóch giełdach kryptowalutowych. Cena zbycia udziałów Voltaic Energy sp z o.o. z Umowy z dnia 11.12.2018roku wynosiła 500 000zł.
  Zarząd Emitenta zdecydował się przyjąć zapłatę w postaci 1.657.875 jednostek kryptowaluty MCan, przy założeniu, że pozwoli to wygenerować dodatkowe środki dla Emitenta, powyżej uzgodnionej ceny zbycia udziałów. Zarząd informuje, że kryptowaluta MCan jest obecnie notowana na giełdach LAtoken i IDAX, w toku jest rozpoczęcie notowań na kolejnych giełdach kryptowalut. W dniu dzisiejszym kurs MCan na giełdzie LAtoken w stosunku do dolara amerykańskiego wynosi 0,75USD za jedna jednostkę krypto.
  Medicancoin jest walutą opartą na wartości rynku produktów medycyny holistycznej.
  W związku z rozwojem tego rynku gospodarki oraz rynków kryptowalutowych w świetle obecnie istniejącej ich legalizacji prawnej i podatkowej, również w Polsce, emitent zamierza wykonać zysk z tej inwestycji w ciągu 12 kolejnych miesięcy w wysokości minimalnej 300% z zainwestowanej kwoty 500.000PLN.
  01Cyberaton S.A. posiada otwarty rachunek w kryptowalucie Mcan( medicancoin).

 22. Marakesz pisze:

  Szaleństwa tu nie widać New….

 23. 01C pisze:

  Dostali już kasę na budowę trzech farm i są w trakcie ich budowy.

 24. lion83 lion83 pisze:

  Mówiłem, że ta spółka kiedyś ożyje i stało się.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

Karola ekielka 01cybaton
hessa na 01cybaton ustalili cenę emisyjną do wymiany na 8 zł
adamek A czy KOZINECZKA mogłaby wypowiedzieć się na temat 01Cybaton
faziswd 01cybaton mam nadzieje ze spadnie zeby kupic znowu
adamek co sądzicie o 01cybaton? od kilku dni ciągle spada. Sprzedać z zyskiem czy lepiej trzymać dalej?
Karola 01cybaton jednak nie uwalili jak zakładałam wczoraj...
Karola 01cybaton jak utrzyma 8,20 bedzie ok
Karola Grzesiek jak skonczy na 8.20 to bedzie ok 01cybaton.
underground 01cybaton mocno od wczoraj pod fotowoltaikę
roger 01cybaton raprt i zjazd
Piaskun Karola a tam emisji nie będzie na 01cybaton bo z tego co kojarze to ma być....
Grzesiek 01cybaton
Piaskun marios zdecydowanie lepsza niż 01cybaton czy Biomass bo ma fundamenty jakieś....
Piaskun defjohn złodziejska spółka ten 01cybaton
Piaskun Luk niezłe jaja na tym Oze jakaś firma z leszna nowa emisje akcji ma objać po 16pln na 01cybaton za 64mln pln a kapitał zakładowy tej firmy 100tys....
Piaskun 01cybaton jak wala....
Piaskun filip akurat 01cybaton i Biomass to szulernia chyba nawet nie musze ci tego mówić...
Piaskun filip na 01cybaton wprowadzą te 1,5mln akcji Nowej emisji do obrotu....
czarny Przemek (r) mógłbyś spojrzeć na spółki z oze, czyli columbus, novasis - gdzie nawet bywało po -15%, 01cybaton i photon? Czy według Ciebie spekulacja i przechodzenie kapitału między spółkami?
czarny Błażej (a) 01cybaton i biomass - według Ciebieludzie realizują zyski i wychodzą z papiera i wracają na stabilniejsze spółki?
krzyh na 01cybaton raczej jutro korekta czekam teraz na RSP
Piaskun Największe obroty w historii na 01Cybaton...
Piaskun BEP się rozpędza po infie z 01cybaton...
Piaskun emefe 01cybaton to nawet pieczątek porządnych nie ma wystarczy na ich raport spojrzeć...:)
Piaskun kozineczka 01cybaton to urósł 300%...
Piaskun kozineczka Na Bep 60mln akcji weszło po 15gr na 01cybaton może być podobnie z tą emisją...
Piaskun laptop to dopiero początek spadków na 01cybaton
Piaskun laptop złodziejstwo na tym 01cybaton...
Piaskun Na Bankierze coś o Emisji piszą na 01cybaton
Piaskun Największy FF mamy właśnie na 01cybaton .....
Piaskun Hordos spójrzcie jak zaczęli dokładać z prawej na 01cybaton
Piaskun Na 01cybaton ucieczka z papiera...
filip Patrzę na Photon, Navavis, Columbus i 01Cybaton
Piaskun 01cybaton korekta idzie...
Piaskun 01Cybaton w końcu -10%....
Piaskun filip Ty 01cybaton tani oddałeś
Piaskun Przemek (r) na 01cybaton to nie ma podstaw fundamentalnych do wzrostu w kasie zledwie 14tys mają ...
Piaskun bronas16 widziałes wyniki 01cybaton?
Piaskun filip 01cybaton to ma siedzibę w kawalerce.....
Piaskun Czyżby luka na 01cybaton do domknięcia na 2,25pln?
Piaskun Błażej (a) Forum opanowane przez 01cybaton...
Piaskun kozineczka czytałaś sprawozdanie finansowe na 01cybaton?
Piaskun Co do 01Cybaton to potrzebne jest jakieś info ze spółki wtedy będziemy swiadkami ruchu w kierunku 3,00pln jak na razie brak paliwa....
Piaskun 01Cybaton strasznie mocny....
Piaskun 01cybaton zaraz widły....
Piaskun Przemek (r) zobacz CLC,NVV teraz 01cybaton ciągną ....
Piaskun 01Cybaton ale ktoś uderzył....
Piaskun kozineczka po ile brałaś 01cybaton?
Dzikun Tak jak znam i obserwuję 01Cybaton od dawna, to zdaje mi się, że trwa straszenie i powolne zbieranie akcji
Grzes1974 Piaskun 01CYBATON JEDZIE W DÓŁ
Piaskun 01Cybaton już 1,52pln ciekawe do ilu spadnie?
Piaskun 01Cybaton wraca na 1,50pln....Czyli ten wyskok był jedynie spekulacyjnym wzrostem ceny akcji...
Piaskun 01cybaton w kasie zalewie 19tys pln a należności 7mln dobra ściema....
Piaskun Grzes1974 mimo wszystko Grześ dzisiaj połowę bym oddał 01Cybaton aby ograniczyć ryzyko.....
Lubelak jest juz ten raport na 01cybaton?
Piaskun 01Cybaton ale sypanko....
Piaskun 01Cybaton jak nie utrzyma 2,00pln może być kiepsko....
Piaskun kramrok ale wskażnik c-wk wysoki.....Na 01cybaton zaledwie 0,28...
Piaskun Przemek (r) całkiem przyzwoita stopa zwrotu na tym 01cybaton...
Piaskun les w 01cybaton już nie ma Skopowskiego:)
Lubelak 01Cybaton sprzedałem 2,18 :)
Piaskun 01Cybaton 2,20 rozbierają nieżle....
Piaskun roger może ten raport na 01Cybaton będzie rekordowy że pod to idzie do góry....
Piaskun 01cybaton ciśnie na 2,00pln....
Piaskun kozineczka ale faktycznie ograniczamy ilość postów dotyczących 01Cybaton panowie....
Piaskun Bartas_Gda 01Cybaton to juz troszkę czasy na Nc jest nawet co ciekawe dywidende płaciła....
Piaskun lion83 papier lubi ciszę także dosyć tego pisania o 01cybaton.....
Grzes1974 puscili 01cybaton
Piaskun kozineczka na 01cybaton dopiero ruch się rozpoczyna....
Piaskun Grzes1974 ładnie jadą na 01cybaton...
Piaskun 1,50pln rozbierają 01cybaton.....
Piaskun lion83 na 01cybaton?
Piaskun Ciekawy ten 01Cybaton....Mogą pocisnąć na 2,00pln...
Piaskun 01Cybaton ale wystartował...
Piaskun Moneymaker 01cybaton może wybije w końcu...
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK